COUP.DAGEN

De formule COUP.DAGEN rekent uit hoeveel dagen in de couponperiode zitten. In deze couponperiode moet ook de stortingsdatum zitten.

Toepassing

Toepassing van de formule
=COUP.DAGEN(stortingsdatum;vervaldatum;frequentie;[soort_jaar])

 • Stortingsdatum: De datum wanneer het waardepapier is gekocht, of bemachtigd.
 • Vervaldatum: De datum waarop het waardepapier verloopt.
 • Frequentie: Het aantal couponuitbetalingen per jaar.

1 Jaarlijkse betalingen
2 Halfjaarlijkse betalingen
4 Kwartaal betalingen

 • Soort_jaar: Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

0 of weggelaten: Amerikaans (NASD) 30/360
1: Werkelijk/werkelijk
2: Werkelijk/360
3: Werkelijk/365
4: Europees 30/360

Opmerking

 • Excel zet datums om in seriële getallen om er mee te kunnen rekenen. Vul daarom het seriële getal in. Deze kan je opvragen met de formule DATUMWAARDE.
 • De foutmelding #WAARDE! wordt weergegeven als stortingsdatum of vervaldatum geen geldige datum is.
 • #GETAL! wordt weergegeven als frequentie of soort_jaar een ongeldige invoer heeft of als stortingsdatum gelijk is aan vervaldatum.
   

  Bijvoorbeeld

  Kopieer onderstaande tabel naar Excel om het voorbeeld te volgen:
GegevensBeschrijving
1-1-2018Stortingsdatum
25-3-2019Vervaldatum
2Frequentie (Halfjaarlijks)
2Soort jaar (Werkelijk/360)

Deze formule kan je erop toepassen:
=COUP.DAGEN(A2;A3;A4;A5)

Het aantal dagen in de coupon termijn is 180 dagen.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *