GEMIDDELDEN.ALS

De formule GEMIDDELDEN.ALS geeft het gemiddelde van een opgegeven bereik van getallen die aan een of meerdere voorwaarden voldoen.

Toepassing

=GEMIDDELDEN.ALS(gemiddelde_bereik;criteriabereik;criterium)

  • Gemiddelde_bereik: Een bereik van getallen.
  • Criteriabereik: Het bereik waar de criteria staat.
  • Criterium: De criteria waaraan voldaan moet worden.

Criteriabereik en criterium kunnen tot wel 127 keer herhaald worden.
 

Opmerking

  • #DEEL! wordt weergegeven als het gemiddelde_bereik leeg is of een tekstwaarde bevat.
  • #DEEL/0! wordt weergegeven als er geen cellen aan de opgegeven criteria voldoen.
  • Je kan jokertekens gebruiken in de formule. Een vraagteken (?) vervangt een willekeurig teken en een sterretje (*) vervangt een willekeurige tekenreeks.

Bijvoorbeeld

Voor dit voorbeeld kan je de onderstaande tabel kopiëren.

GetallenVoorwaarden
19Ja
36Nee
20Ja

Hierbij hoort de volgende formule:
=GEMIDDELDEN.ALS(A2:A4;B2:B4;”Ja”)

Het antwoord bedraagt 19,5.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *