GIR

De formule GIR staat voor de gewijzigde interne rentabiliteit.
Deze wordt berekent middels een reeks periodieke cashflows.

De formule GIR houdt rekening met de investeringskosten en de rente die al is ontvangen bij de herinvestering van de behaalde cashflows.

Toepassing

=GIR(waarden;financieringsrente;herinvesteringsrente)

  • Waarden: De cashflow waarden.
  • Financieringsrente: Rentepercentage dat wordt betaald.
  • Herinvesteringsrente: Rentepercentage dat je ontvangt en weer herinvesteert.

Opmerking

  • #DEEL/0! wordt weergegeven als de waarde niet minstens een positieve en een negatieve waarde bevat.

Bijvoorbeeld

Voor dit voorbeeld kan je de onderstaande tabel kopiëren.

GegevensOmschrijving
-10000Aanschafkosten
2000Rentabiliteit eerste jaar
3000Rentabiliteit tweede jaar
1000Rentabiliteit derde jaar
1100Rentabiliteit vierde jaar
0,2Rentepercentage
0,18Herinvesteringspercentage

Hierbij hoort de volgende formule:
=GIR(A2:A6;A7;A8)

Het antwoord bedraagt -1%.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *