HEX.N.BIN

De formule HEX.N.BIN converteert een hexadecimaal (hex) getal naar (n) een binair getal (bin).

Toepassing

Toepassing van de HEX N BIN formule
=HEX.N.BIN(getal;[aantal_tekens])

  • Getal: Hier kan je het getal invullen dat geconverteerd dient te worden.
  • Aantal_tekens: Aantal tekens dat gebruikt mogen worden. Als je dit leeg laat worden de minimaal aantal tekens gebruikt.

Opmerking

  • Als er een negatief hexadecimaal getal wordt opgegeven wordt aantal_tekens genegeerd en worden er tien tekens weergegeven.
  • De foutmelding #GETAL! wordt weergegeven als er een ongeldig getal wordt ingevoerd, als aantal_tekens negatief is of als er voor het resultaat meer tekens nodig zijn dan aantal_tekens aangeeft.
  • #WAARDE! wordt weergegeven als aantal_tekens geen getal is.

Bijvoorbeeld

Voor dit voorbeeld gaan we het hexadecimale (hex) getal C converteren naar een binair getal. We krijgen dan onderstaande formule:
=HEX.N.BIN(“C”;4)

Het antwoord is dan 1100.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *