LOGNORM.VERD

De formule LOGNORM.VERD laat de logaritmische normale verdeling van x zien.
Hierbij wordt ln(x) normaal verdeeld met de parameters gemiddelde en standaarddev.

Toepassing

=LOGNORM.VERD(x;gemiddeld;standaarddev;cumulatief)

  • X: De waarde voor de functie.
  • Gemiddeld: Het gemiddelde van ln(x).
  • Standaarddev: De standaarddeviantie van ln(x)
  • Cumulatief: Functie van de formule.

WAAR: Cumulatieve verdelingsfunctie.
ONWAAR of leeg: Kansdichtheidsfunctie.
 

Opmerking

  • #WAARDE! wordt weergegeven als een van de argumenten niet-numeriek is.
  • #GETAL! wordt weergegeven als x of standaarddev gelijk is aan 0.

Bijvoorbeeld

Kopieer onderstaande tabel naar Excel om het voorbeeld te volgen.

ArgumentGegevens
X9
Gemiddeld4
Standaarddev1,5
CumulatiefWAAR

We gebruiken onderstaande LOGNORM.VERD formule:
=LOGNORM.VERD(B2;B3;B4;B5)

Het resultaat is: 0,11.
Afgerond op 2 decimalen met de formule AFRONDEN.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *