NORM.VERD.N

De formule NORM.VERD.N geeft als antwoord de normale verdeling bij het opgegeven gemiddelde en het opgegeven standaarddeviatie.

Deze formule is in Excel 2010 geïntroduceerd.

Toepassing

=NORM.VERD.N(x;gemiddelde;standaarddev;cumulatief)

  • X: De waarde waarvoor je de verdeling wilt uitrekenen.
  • Gemiddelde: Het gemiddelde.
  • Standaarddev: De standdaarddeviatie.
  • Cummulatief: De vorm van de formule.

WAAR: De cumulatieve verdelingsfunctie.
ONWAAR: De kansdichtheidsfunctie.

Opmerking

  • #WAARDE! wordt weergegeven als gemiddelde of standaarddev geen numerieke waarde bevat.
  • #GETAL! wordt weergegeven als standaarddev gelijk is aan 0.

Bijvoorbeeld

Kopieer onderstaande tabel naar Excel om het voorbeeld te volgen.

ArgumentGegevens
X10
Gemiddelde12
Standaarddev1,7
CumulatiefONWAAR

We gebruiken onderstaande NORM.VERD.N formule:
=NORM.VERD.N(B2;B3;B4;B5)

De uitkomst is 0,12.
Afgerond op 2 decimalen met de formule afronden.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *