PRIJS.NOM

De formule PRIJS.NOM rekent uit wat de prijs is, per 100 euro nominale waarde van een waardepapier waarvan de rente elke periode wordt uitgekeerd.

Toepassing

Toepassing van de formule PRIJS NOM
=PRIJS.NOM(stortingsdatum;vervaldatum;rente;rendement;aflossingsprijs;frequentie;[soort_jaar])

  • Stortingsdatum: De datum dat er gestort is.
  • Vervaldatum: De datum dat het vervalt.
  • Rente: Het rentepercentage.
  • Rendement: Het jaarlijkse rendement.
  • Aflossingsprijs: De aflossingsprijs per 100 euro nominale waarde.
  • Frequentie: De frequentie van de coupon betalingen.

1: Per jaar
2: Per half jaar
4: Per kwartaal

  • Soort_jaar: Type dagen telling dat gebruikt wordt.

0 of weggelaten: Amerikaans (NASD) 30/360
1: Werkelijk/werkelijk
2: Werkelijk/360
3: Werkelijk/365
4: Europees 30/360

Opmerking

  • In Excel worden datums opgeslagen als seriële getallen. Dit zijn hele getallen waar uiteindelijk een berekening mee gemaakt kan worden. De eerste datum is 1 januari 1900, deze heeft ook het seriële getal 1. 2 januari 1900 heeft het getal 2 enz.
  • #WAARDE! wordt weergegeven als stortingsdatum of vervaldatum een ongeldige datum bevat.
  • #GETAL! wordt weergegeven als rente of rendement kleiner is dan 0, aflossingsprijs gelijk is aan 0, frequentie of soort_jaar een ongeldige keuze heeft of als stortingsdatum gelijk is aan vervaldatum.

Bijvoorbeeld

Voor dit voorbeeld kan je de onderstaande tabel kopiëren.

ArgumentGegevens
Stortingsdatum1-1-18
Vervaldatum 1-1-20
Rente0,5%
Rendement1%
Aflossingsprijs85
Frequentie1
Soort_jaar 1

Hierbij hoort de volgende formule:
=PRIJS.NOM(B2;B3;B4;B5;B6;B7;B8)

Het antwoord bedraagt 84,31.
Afgerond op 2 decimalen met de formule AFRONDEN.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *