WAARDE

De Excel formule WAARDE converteert een bestaande tekenreeks die overeenkomt met een getal naar een getal. Doorgaans zult u de functie WAARDE in een formule niet hoeven te gebruiken, omdat tekst (indien nodig) automatisch...

VAST

De formule VAST rondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen. Het maakt het getal in decimale notatie op met de punt en de komma als scheidingsteken en geeft het resultaat weer in...

RECHTS

De formule rechts zorgt ervoor dat er het aantal opgegeven karakters van een cel of tekenreeks wordt weergegeven. De tegenovergestelde formule, die aan de linker kant de karakters weergeeft, is links.   Toepassing =RECHTS(tekst;[aantal-tekens])...

UNICODE

Geeft als resultaat het nummer oftewel het unicode resultaat dat overeenkomt met het eerste teken van de tekst. Unicode is een internationale standaard (nauw samenhangend met ISO-10646) voor de codering van grafische tekens en...

CODE

Geeft als resultaat de numerieke code voor het eerste teken in een tekenreeks. Deze wordt bepaald door de tekenset van uw computer. Er zijn 2 echte tekensets. Het besturingssysteem Windows maakt gebruik van ANSI....

TEKST.SAMENVOEGEN

De formule tekst.samenvoegen doet zijn naam eer aan. Het kan namelijk 2 of meer tekenreeksen samenvoegen. Dit kan een getypt woord zijn maar het kan ook een bereik zijn, dit maakt allemaal niet uit....

LINKS

De formule links zorgt ervoor dat je het opgegeven aantal karakters van een geselecteerd woord te zien krijgt. De verouderde versie van deze formule is linksb. Deze gaf alleen het aantal bytes weer van...

LENGTE

De formule lengte geeft het aantal karakters weer dat een woord of selectie bevat. Ook kan je van de formule een matrix maken om zo meerdere lengtes van cellen op te tellen. Dit kun...

TEKEN

Deze formule geeft het teken weer dat hoort bij het opgegeven cijfer. Hiermee kan je getallen van codetabellen, afkomstig uit bestanden die op andere typen computers zijn gemaakt, om zetten in de overeenkomstige tekens....

GELIJK

De formule gelijk vergelijkt twee tekenreeksen en geeft als resultaat WAAR als de reeksen identiek zijn en ONWAAR als dit niet het geval is. Er wordt verschil gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Verschillen...