WORTEL.PI

De formule WORTEL.PI rekent uit wat de vierkantswortel van het getal x 3,14159265358979.

Toepassing

=WORTEL.PI(getal)

  • Getal: Het getal dat je wilt opnemen in de berekening.

Opmerking

  • #WAARDE! wordt weergegeven als getal een negatieve eenheid bevat.

Bijvoorbeeld

Bij dit voorbeeld willen we de vierkantswortel weten van 124. We krijgen dan deze formule:
=WORTEL.PI(124)

Het antwoord is dan 19,74. Afgerond op 2 decimalen met de formule AFRONDEN.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *