De functie VERSCHUIVING in Excel uitgelegd met voorbeeld

Verschuiving functie in Excel

De formule VERSCHUIVING geeft een verwijzing naar een andere cel (of cellen) die een aantal regels of kolommen is opgeschoven. Je kan hiermee aangeven hoeveel regels of kolommen weergegeven moeten worden. In het Engels heet de functie OFFSET en retourneert een cel of cellenbereik dat een gespecificeerd aantal rijen en kolommen uit een cel of … Lees meer

Horizontaal zoeken | HORIZ.ZOEKEN formule voorbeeld uitgelegd

Met de formule horiz.zoeken kan je horizontaal op een waarde gaan zoeken.Het is dezelfde formule als bij vert.zoeken, alleen de as is hierbij veranderd. Gebruik van horizontaal zoeken in Excel =HORIZ.ZOEKEN(zoekwaarde;tabelmatrix;rij-index_getal;[benaderen]) Zoekwaarde: Hier wordt de waarde gekozen waar op gezocht moet worden Tabelmatrix: Dit is de plek waar je het bereik aan kan geven waarin … Lees meer

Verticaal zoeken | Uitleg VERT.ZOEKEN formule, gebruik en #N/A’s

Met de vert.zoeken formule wordt er, zoals de naam eigenlijk al zegt, verticaal naar een waarde gezocht. Dit kan handig zijn als je een lange lijst met bijvoorbeeld producten hebt en je hierbij een prijs nodig hebt. Het is dezelfde formule als bij horiz.zoeken, alleen de as is hierbij omgedraaid. Vert.zoeken (of VLOOKUP in de … Lees meer

UNIQUE

De formule UNIQUE zorgt dat een lijst met unieke waarde uit een lijst of bereik wordt geretourneerd. De formule UNIQUE is nu nog in de BETA fase, zal daarna verschijnen in Excel 365. Dit wordt nog bijgewerkt naar de daadwerkelijke functie met voorbeeld. Toepassing =UNIQUE(matrix;[by_col];[occurs_once]) Matrix: Het bereik of de matrix die unieke waarden bevat. … Lees meer

SORTBY

De formule SORTBY zorgt dat een bereik of matrix wordt gesorteerd op basis van een andere opgegeven matrix of bereik. De formule SORTBY is nu nog in de BETA fase, zal daarna verschijnen in Excel 365. Dit wordt nog bijgewerkt naar de daadwerkelijke functie met voorbeeld. Toepassing =SORTBY(matrix;by_array;[sort_order]) Matrix: Het bereik of de matrix die … Lees meer

SORTEREN

De formule SORTEREN zorgt dat de inhoud van een bereik of matrix wordt gesorteerd. De formule SORTEREN is nu nog in de BETA fase, zal daarna verschijnen in Excel 365. Dit wordt nog bijgewerkt naar de daadwerkelijke functie met voorbeeld. Toepassing =SORTEREN(matrix;[sort_index];[sort_order];[by_col]) Matrix: Het bereik of de matrix die gesorteerd moet worden. Sort_index: Een getal … Lees meer

SINGLE

De formule SINGLE zorgt door middel van logica voor een impliciet snijpunt. Als je een bereik opgeeft als argument dan wordt hiervan het snijpunt als resultaat getoond. De formule SINGLE is nu nog in de BETA fase, zal daarna verschijnen in Excel 365. Dit wordt nog bijgewerkt naar de daadwerkelijke functie met voorbeeld. Toepassing =SINGLE(waarde) … Lees meer

DRAAITABEL.OPHALEN

Hoe werkt de formule DRAAITABEL.OPHALEN?Deze formule zorgt dat er samengevatte gegevens uit een draaitabel worden opgehaald. Toepassing =DRAAITABEL.OPHALEN(gegevensveld;draaitabel;[veld;item];…) Gegevensveld: De naam van het gegevensveld dat je wilt ophalen. De naam dient wel tussen dubbele aanhalingstekens te staan. Draaitabel: Een bereik naar de draaitabel. Veld: De naam van het veld dat je wilt ophalen. Item: De … Lees meer