Actieve rij en kolom selecteren

Het is in de meeste gevallen duidelijk welke cel geselecteerd is, maar het is niet altijd duidelijk welke actieve rij en kolom hierbij horen.
Met deze macro kun je zorgen dat deze rij en kolom een kleur krijgen bij het selecteren.

Vooraf is het handig om te weten hoe je het Ontwikkelaars tabblad krijgt en hoe je een macro toevoegt.

Stap 1

Als eerste gaan we het bereik definiëren. We gaan zorgen dat er een cel is die het rij nummer weergeeft en een cel die het kolom nummer weergeeft. Dit doen we in dit voorbeeld in B1 en B2 (in A1 en A2 staan de woorden Kolom en Rij).

Selecteer B1 en ga via het lint naar het tabblad Formules, kies hier voor Naam definiëren. Uiteindelijk opent het scherm Nieuwe naam, hier vul je bij Naam het woord Kolom in.
Het scherm naam definiëren
Dit zelfde doe je voor cel B2, maar hier geef je de naam Rij aan.

Stap 2

Nadat het definiëren is gebeurd gaan we de VBA code aanmaken. Open de VBA-editor, sneltoets ALT+F11, en plak daar de volgende code:

Private Sub Worksheet_SelectionChange(Byval Target As Range)
[Rij] = Target.Row
[Kolom] = Target.Column
End Sub

Hierna kan je de editor weer dichtzetten, dit was alle VBA code voor deze keer.

Stap 3

Nu gaan we een stuk voorwaardelijke opmaak toevoegen. Selecteer het bereik waar de actieve rij en kolom gemarkeerd dient te worden, in dit voorbeeld selecteren we A1:Z30.
Ga via het lint naar het tabblad Start en selecteer hier Voorwaardelijke opmaak, vervolgens Nieuwe regel..

Kies hier voor Een formule gebruiken om te bepalen welke cellen worden opgemaakt en plak daar de volgende formule:

=RIJ(A1)=Rij
De rij formule

Geef dit een opvulkleur mee. Dit is de kleur van de markering bij het selecteren. Wij kiezen hier voor rood.
Doe hetzelfde voor de kolom, maar geef die deze formule mee.

=KOLOM(A1)=Kolom
De kolom formule

Als het goed is heb je deze codes:
De voorwaardelijke opmaak bij deze macro

Daarna zie je het resultaat!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *