Toetsencombinaties in de VB Editor

Dit zijn de toetsencombinaties in de VB Editor

Toetsencombinaties

In Excel heb je sneltoetsen, maar ook in de VB Editor heb je verschillende toetsencombinaties. Deze maken het werk makkelijker en sneller.
Als je veel gebruik maakt van de Editor kan dit op langere termijn zelfs een RSI voorkomen, omdat je minder met de muis bezig bent.
De sneltoetsen in Excel en de VB Editor verschillen enorm.

In de VB Editor, oftewel Visual Basic for Applications Editor kan je de macro’s maken. Om tussen de Editor en Excel te schakelen kan je ook weer toetsencombinaties gebruiken, de combinatie Alt + F11.

SneltoetsActie
Alt + F11 Visual Basic Editor openen
of schakelen met Excel
Ctrl + RProjectverkenner openen
F4Venster eigenschappen
F2Objectenoverzicht
Ctrl + GVenster Direct
Ctrl + F4Venster sluiten
Alt + F4 (en Alt + Q)Visual Basic Editor sluiten
Ctrl + TabSchakelen tussen vensters
Shift + Ctrl + Tab Andersom schakelen tussen vensters
F7Code UserForm openen
Shift + F7Formulier UserForm openen
Pijl linksNaar links
Pijl rechtsNaar rechts
Pijl omhoogNaar boven
Pijl benedenNaar beneden
HomeNaar begin van de regel
EndNaar eind van de regel
Page upEen scherm aantal regels hoger
Page downEen scherm aantal regels lager
Ctrl + HomeNaar begin van de module
Ctrl + EndNaar eind van de module
Ctrl + Page downNaar volgende procedure
Ctrl + Pijl omlaagNaar tweede regel van volgende procedure
Ctrl + Page upNaar vorige procedure
Ctrl + Pijl omhoogNaar tweede regel van vorige procedure
Ctrl + Pijl linksNaar volgende woord
Ctrl + Pijl rechtsNaar vorige woord
Ctrl + F (of F3)Zoeken openen
F3Volgende opgegeven zoekwaarde zoeken met gesloten venster
Shift + F3Vorige opgegeven zoekwaarde zoeken met gesloten venster
TabInspringing vergroten
Shift + TabInspringing verkleinen
Ctrl + ISyntaxisinfo en parameterinfo
Ctrl + spatiebalkVult de VBA codenaam aan die je intypt of menu eigenschappen (AutoLijstweergave)
.Methode menu (AutoLijstWeergave)
Ctrl + F2Naar keuzelijst Algemeen
Ctrl + JEigenschappen/Methoden weergeven of lijst van constanten
Ctrl + TVenster besturingselementen
F1Help
Shift + F10Rechtermuisknop menu
Shift + HomeSelecteer tot begin van de regel
Shift + EndSelecteer tot eind van de regel
Shift + Ctrl + HomeSelecteer tot begin van de module
Shift + Ctrl + EndSelecteer tot eind van de module
Shift + Pijl linksSelecteer naar links
Shift + Pijl rechtsSelecteer naar rechts
Shift + Pijl omhoogSelecteer omhoog
Shift + Pijl omlaagSelecteer omlaag
Ctrl + ASelecteer alles
Ctrl + XKnippen
Ctrl + YKnip de hele regel waar de cursor staat
Ctrl + CKopieëren
Ctrl + VPlakken
Ctrl + ZActie ongedaan maken
Ctrl + HVenster zoeken en vervangen
Ctrl + DeleteVerwijder vanaf de cursor tot eind van de regel
Ctrl + BackspaceVerwijder vanaf de cursor tot begin van de regel
Shift + Ctrl + DeleteVerwijder hele woorden rechts van de cursor
Shift + Ctrl + BackspaceVerwijder hele woorden links van de cursor
Alt + BMenu bestand
Alt + WMenu bewerken
Alt + DMenu beeld
Alt + NMenu invoegen
Alt + KMenu opmaak
Alt + FMenu foutoplossing
Alt + UMenu uitvoering
Alt + XMenu extra
Alt + IMenu invoegtoepassingen
Alt + VMenu venster
Alt + HMenu help
Alt+SpatieSysteemmenu
F5Procedure uitvoeren of vanuit stap voor stap verder uitvoeren
F8Stap voor stap uitvoeren of volgende stap
Ctrl + F8Uitvoeren tot aan de cursor
Ctrl + Shift + F8Stap voor stap stopzetten
F9Onderbrekingspunt aanbrengen of opheffen
Ctrl + BreakOnderbreekmodus
Shift + F9Snelcontrole
Shift + Ctrl + F9Alle onderbrekingspunten verwijderen
EscapeProcedure onderbreken
Ctrl + S Opslaan
Ctrl + PCode afdrukken
Ctrl + EModule exporteren
Ctrl + MModule importeren

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *