Markeer de cellen met een schrijffout

Een document zonder een schrijffout is het mooist, maar dit lukt niet altijd.

Je kan dan heel makkelijk de spellingscontrole doen, dan wordt elke fout apart behandeld.
Mocht je hier niet op zitten te wachten dan kan je met deze macro de cellen met een typefout laten veranderen van kleur.

Vooraf is het handig om te weten hoe je het Ontwikkelaars tabblad krijgt en hoe je een macro toevoegt.

Schrijffout markeren

Om deze optie goed te maken, gaan we eerst een code toevoegen. Open de VBA editor, sneltoets ALT + F11, en maak daar een nieuwe Module aan. Plak daar de volgende code:

Sub MarkeerFoutGespeldeWoorden()
Dim xRg As Range, xCell As Range
On Error Resume Next
Set xRg = Application.InputBox("Selecteer het bereik:", , Selection.Address, , , , , 8)
If xRg Is Nothing Then Exit Sub
Application.ScreenUpdating = False
For Each xCell In xRg
If Not Application.CheckSpelling(xCell.Text) Then _
xCell.Interior.ColorIndex = 28
Next
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Vervolgens gaan we hier een ActiveX besturingselement voor aanmaken. Ga op het lint naar het tabblad Ontwikkelaars, selecteer hier Invoegen en kies voor knop.
Koppel hier de zojuist aangemaakte module MarkeerFoutGespeldeWoorden aan.

Bij het drukken op de knop wordt er gevraagd om een selectie. Er wordt alleen binnen deze selectie gecontroleerd op schrijf- en typefouten. Middels deze code worden alle cellen die een fout bevatten lichtblauw van kleur. Dit kan je veranderen door 28 te veranderen in deze regel:
xCell.Interior.ColorIndex = 28

Hierna kan je dus makkelijk documenten maken zonder schrijffouten!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *