Dialoogvenster met ja/nee

Deze code is een alternatief voor de ALS formule, hij geeft een dialoogvenster weer. Je kan een waarde invullen als er voor ja gekozen wordt en een andere waarde als er voor nee gekozen wordt.

Vooraf is het handig om te weten hoe je het Ontwikkelaars tabblad krijgt en hoe je een macro toevoegt.

Video

Dialoogvenster maken

We gaan eerst de code toevoegen in de VBA editor.
Open de VBA editor, sneltoets ALT + F11 om het snel te openen. Maak hier een nieuwe module aan en plak daar de volgende code:

Sub JaNeeDialoog()
Dim Antwoord As String
Dim Dialoog As String
Dialoog = "Vindt je excelweb.nl leuk?"
Antwoord = MsgBox(Dialoog, vbQuestion + vbYesNo, "Excelweb.nl")
If Antwoord = vbNo Then
MsgBox "Dat is jammer"
Else
MsgBox "Je leert er ook zo enorm veel!"
End If
End Sub

1 reply on “Dialoogvenster met ja/nee”

  • Geachte heer, mevroue,

    Ik ben junior in VBA. Kunt u mij op weg helpen met een macro?
    Ik wil graag een messagebox waarin bepaald wordt of de mail wordt opgebouwd en verzonden, of niet.

    Henk Drenth

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *