Dialoogvenster met ja/nee

Deze code is een alternatief voor de ALS formule, hij geeft een dialoogvenster weer. Je kan een waarde invullen als er voor ja gekozen wordt en een andere waarde als er voor nee gekozen wordt.

Vooraf is het handig om te weten hoe je het Ontwikkelaars tabblad krijgt en hoe je een macro toevoegt.

Video

Dialoogvenster maken

We gaan eerst de code toevoegen in de VBA editor.
Open de VBA editor, sneltoets ALT + F11 om het snel te openen. Maak hier een nieuwe module aan en plak daar de volgende code:

Sub JaNeeDialoog()
Dim Antwoord As String
Dim Dialoog As String
Dialoog = "Vindt je excelweb.nl leuk?"
Antwoord = MsgBox(Dialoog, vbQuestion + vbYesNo, "Excelweb.nl")
If Antwoord = vbNo Then
MsgBox "Dat is jammer"
Else
MsgBox "Je leert er ook zo enorm veel!"
End If
End Sub

2 replies on “Dialoogvenster met ja/nee”

 • Geachte heer, mevroue,

  Ik ben junior in VBA. Kunt u mij op weg helpen met een macro?
  Ik wil graag een messagebox waarin bepaald wordt of de mail wordt opgebouwd en verzonden, of niet.

  Henk Drenth
 • Hierbij een eenvoudige VBA-macro die een MessageBox weergeeft en je de keuze geeft om een e-mail op te bouwen en te verzenden of niet.
  Hier is een voorbeeld van hoe je dit kunt doen:

  Sub VerstuurMail()
  ‘ Variabele voor het resultaat van de MessageBox
  Dim antwoord As VbMsgBoxResult

  ‘ Toon een MessageBox met de vraag om een e-mail te verzenden
  antwoord = MsgBox(“Wil je de e-mail opbouwen en verzenden?”, vbQuestion + vbYesNo, “E-mail opbouwen en verzenden”)

  ‘ Controleer het antwoord van de gebruiker
  If antwoord = vbYes Then
  ‘ Hier voer je de code uit om de e-mail op te bouwen en te verzenden
  ‘ Plaats hier de code voor het verzenden van de e-mail
  MsgBox “E-mail wordt opgebouwd en verzonden!”, vbInformation, “Status”
  Else
  ‘ Als de gebruiker “Nee” kiest, geef dan een bericht dat de e-mail niet wordt verzonden
  MsgBox “E-mail wordt niet verzonden.”, vbInformation, “Status”
  End If
  End Sub

  Je kunt deze macro in een VBA-module plaatsen in Excel (ALT + F11 om de VBA-editor te openen) en vervolgens kun je de macro aan een knop koppelen of deze handmatig uitvoeren.

  Wanneer je de macro uitvoert, zal er een MessageBox verschijnen met de vraag of je de e-mail wilt opbouwen en verzenden. Als je op “Ja” klikt, verschijnt er een bericht dat de e-mail wordt opgebouwd en verzonden. Als je op “Nee” klikt, verschijnt er een bericht dat de e-mail niet wordt verzonden.

  Dit is slechts een basisvoorbeeld om je op weg te helpen. Afhankelijk van je specifieke toepassing, moet je de code voor het verzenden van de e-mail aanpassen aan je eigen behoeften (bijvoorbeeld het gebruik van Outlook VBA-objecten om e-mails te verzenden).

  Joost Administrator

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *