Fietsplan Excel: Bereken belastingvoordeel

Fietsplan-Excel

Hier is een eenvoudig rekenvoorbeeld van een fietsplan in Excel:

Stap 1: Maak een nieuw werkblad in Excel aan

Stap 2: Geef de volgende kolommen een naam

  • “Fietsmodel”
  • “Prijs”
  • “Bijdrage werkgever”
  • “Maximaal te verrekenen bedrag”
  • “Belastingvoordeel”
  • “Netto te betalen”

Als voorbeeld: Stel dat jouw werkgever een fietsplan heeft en het “Maximaal te verrekenen bedrag” is vastgesteld op € 1.000. Dit betekent dat je maximaal € 1.000 van het totale aankoopbedrag van de fiets kunt verrekenen met je brutoloon. Als je fiets € 1.200 kost, kun je dus slechts € 1.000 verrekenen, en moet je de resterende € 200 zelf betalen.

Je werkgever stelt mogelijk een limiet vast voor het bedrag dat je kunt verrekenen met je brutoloon. Controleer deze limiet om te zien hoeveel je maximaal kunt besparen.

Stap 3: Vul de gegevens van de fietsmodellen, prijzen, bijdragen en maximaal te verrekenen in.
Bijvoorbeeld:

FietsmodelPrijs (€)Bijdrage werkgever (€)maximaal te verrekenen €Belastingvoordeel (€)Netto te betalen (€)
Stadsfiets1800501000
Elektrisch1500201000
Racefiets2000251000
je kun hieronder met de muis de tabel naar recht bewegen zodat je de overige kolomen ook ziet

Stap 4: Berekenen van het belastingvoordeel

Het belastingvoordeel is het bedrag dat werknemers kunnen besparen op de aanschaf van een fiets via het fietsplan.
Je verrekent in dit voorbeeld €1000 met je brutoloon, wat betekent dat je €1000 minder belastbaar inkomen hebt. Dit leidt tot een belastingvoordeel van gemiddeld 40% van €1000, wat gelijk is aan €400.

Om het belastingvoordeel te berekenen, kun je de volgende formule gebruiken:

=Maximaal te verrekenen bedrag * 0.3693

In deze formule gaan we ervan uit dat het belastingvoordeel 36,93% (schijf 2, zie tabel hieronder) van €1000.
Als het belastingvoordeel voor jou een ander percentage heeft, pas je het percentage in de formule aan.

SchijfBelastbaar inkomenPercentage
1tot € 37.15019,03%
2vanaf € 37.150 tot € 73.03236,93%
3vanaf € 73.03249,50%
voorbeeld loonbelasting schijven 2023

Stap 5: Berekenen van het netto te betalen bedrag

Het netto te betalen bedrag is het bedrag dat werknemers daadwerkelijk moeten betalen nadat het belastingvoordeel en de bijdrage van de prijs van de fiets zijn afgetrokken.

Om het netto te betalen bedrag te berekenen, gebruik je de volgende formule:

=Prijs - bijdrage werkgever - Belastingvoordeel

In deze formule trekken we de bijdrage werkgever en het belastingvoordeel af van de prijs van de fiets.
Dit geeft het bedrag dat werknemers zelf moeten betalen na aftrek van de fiscale voordelen.

Stap 6: Als laatste is het nog leuk om te weten wat de besparing is. Daarom nog een laatste kolom, het voordeel.
De formule voor deze kolom: prijs – netto te betalen

Voorbeeld:

Laten we de formules toepassen op het voorbeeld van de fietsmodellen zoals eerder gegeven.
We gaan er even vanuit dat “Fietsmodel” kolom A en rij 1 is en “Prijs” kolom B en rij 1 is, enz.
Stadsfiets staat op rij 2 kolom A, enz.

Dan is de formule voor kolom
Belastingvoordeel: =D2*0.3693
Netto te betalen: =B2-C2-E2
Voordeel:

Dan is de formule voor onderstaande kolommen op rij 2:
Belastingvoordeel: =D2*0.3693
Netto te betalen: =B2-C2-E2
Voordeel: =B2-F2

FietsmodelPrijs (€)Bijdrage werkgever (€)maximaal te verrekenen €Belastingvoordeel (€)Netto te betalen (€)Voordeel €
Stadsfiets1800501000€ 369,30€ 1.380,70€ 419,30
Elektrisch1500201000€ 369,30€ 1.110,70€ 389,30
Racefiets2000251000€ 369,30€ 1.605,70€ 394,30
je kun hieronder met de muis de tabel naar recht bewegen zodat je de overige kolomen ook ziet

In deze bijgewerkte tabel zijn de kolommen “Belastingvoordeel”, “Netto te betalen” en “Voordeel” toegevoegd. Deze kolommen bevatten nu de berekende waarden op basis van de eerder beschreven formules.

Op deze manier kun je de belastingvoordelen en het netto te betalen bedrag voor elk fietsmodel berekenen in je Excel-werkblad. Zo krijg je een overzichtelijk fietsplan waarin je de financiële implicaties voor jezelf of werknemers kunt evalueren.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *