WAARDE

De Excel formule WAARDE converteert een bestaande tekenreeks die overeenkomt met een getal naar een getal. Doorgaans zult u de functie WAARDE in een formule niet hoeven te gebruiken, omdat tekst (indien nodig) automatisch...

VAST

De formule VAST rondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen. Het maakt het getal in decimale notatie op met de punt en de komma als scheidingsteken en geeft het resultaat weer in...

VERGELIJKEN

Met de formule vZergelijken wordt gezocht naar een opgegeven item in een bereik van cellen en wordt vervolgens de relatieve positie van dit item in het bereik geretourneerd. Toepassing =VERGELIJKEN(zoekwaarde;zoeken_matrix;[criteriumtype_getal]) Zoekwaarde: De waarde die...

ALS.NB

De formule ALS.NB geeft een opgegeven waarde weer als de ingevoerde formule een #N/B resultaat aangeeft. In andere omstandigheden krijg je het antwoord van de opgegeven formule. Deze formule is pas beschikbaar vanaf Excel...

ALS.VOORWAARDEN

De formule ALS.VOORWAARDEN kijkt of er aan een of meer elementen is voldaan en geeft dan een resultaat weer. Deze formule is alleen beschikbaar met een Office 365 abonnement.   Toepassing =ALS.VOORWAARDEN([Iets is Waar,...

COUP.DAGEN

De formule COUP.DAGEN bepaalt het aantal dagen in de couponperiode waarin de stortingsdatum valt.   Toepassing =COUP.DAGEN(stortingsdatum;vervaldatum;frequentie;[soort_jaar]) Stortingsdatum: De datum wanneer het waardepapier aan de koper is verkocht. Vervaldatum: De vervaldatum is de datum...

COUP.AANTAL

De formule COUP.AANTAL berekent het aantal coupons dat uitbetaald moet worden tussen de stortingsdatum en de vervaldatum, en rondt dit aantal zonodig naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal.   Toepassing =COUP.AANTAL(stortingsdatum;vervaldatum;frequentie;[soort_jaar]) Stortingsdatum:...

COUP.DAGEN.VV

De formule COUP.DAGEN.VV berekent het aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de volgende coupondatum.   Toepassing =COUP.DAGEN.VV(stortingsdatum;vervaldatum;frequentie;[soort_jaar]) Stortingsdatum: De datum wanneer het waardepapier aan de koper is verkocht. Vervaldatum: De vervaldatum is de datum...

COUP.DAGEN.BB

De formule COUP.DAGEN.BB retourneert het aantal dagen vanaf het begin van de coupontermijn tot de stortingsdatum.   Toepassing =COUP.DAGEN.BB(stortingsdatum;vervaldatum;frequentie;[soort_jaar]) Stortingsdatum: De datum wanneer het waardepapier aan de koper is verkocht. Vervaldatum: De vervaldatum is...

DBMAX

De formule dbmax geeft als resultaat de maximumwaarde in een veld (kolom) met records in een lijst of database die overeenkomen met de opgegeven voorwaarden.   Toepassing =DBMAX(database;veld;criteria) Database: Het cellenbereik dat de database...