C.TOEGEVOEGD

De formule C.TOEGEVOEGD rekent de toegevoegde waarde voor een complex getal uit.

Toepassing

=C.TOEGEVOEGD(complex_getal)

  • Complex_getal: Een complex getal waarvan de toegevoegde waarde moet worden berekend.

Opmerking

  • De complex toegevoegde waarde voor een complex getal wordt op de volgende manier berekend: z = x + yi.

Bijvoorbeeld

Bij dit voorbeeld gebruiken we de volgende formule:
=C.TOEGEVOEGD(“3+4i”)

Het resultaat is 3.4i.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *