DBVARP

De formule dbvarp maakt voor een populatie een schatting, van de variantie op basis van een steekproef. Dit gebeurt met behulp van de getallen in een veld (kolom) met records in een lijst of...

DBVAR

De formule dbvar maakt voor een populatie een schatting, van de variantie op basis van een steekproef. Dit gebeurt met behulp van de getallen in een veld (kolom) met records in een lijst of...

DB

De formule db in Excel berekent de afschrijving van activa over een opgegeven termijn, met behulp van de ‘fixed declining balance’-methode.   Toepassing =DB(kosten, restwaarde, duur, termijn, [maand]) kosten: De aanschafkosten van het activum....