DATUMVERSCHIL

De formule DATUMVERSCHIL berekent, zoals de naam aangeeft, het verschil tussen twee datums.

Excel heeft deze formule nog ter ondersteuning van oudere werkmappen die nog uit Lotus 1-2-3 (voorganger van Excel) komen. De formule is niet altijd meer heel betrouwbaar en kan bovendien vervangen worden door een simpele rekensom tussen datums.

Toepassing

=DATUMVERSCHIL(begindatum;einddatum;eenheid)

  • Begindatum: De begindatum waar je het verschil mee wilt uitrekenen.
  • Einddatum: De einddatum waarmee je het verschil wilt gaan uitrekenen.
  • Eenheid: Type informatie dat je als resultaat wilt.

“J”: Het aantal volledige jaren in de periode.
“M”: Het aantal volledige maanden in de periode.
“D”: Het aantal dagen in de periode.
“MD”: Het verschil tussen de dagen in begindatum en einddatum. De maanden en jaren van de datums worden genegeerd.
“JM”: Het verschil tussen de maanden in begindatum en einddatum. De dagen en jaren van de datums worden genegeerd.
“JD”: Het verschil tussen de dagen van begindatum en einddatum. De jaren van de datums worden genegeerd.
Het argument MD is niet betrouwbaar gebleken en wordt niet geadviseerd om te gebruiken

Opmerking

  • Datum zijn als het ware gewoon seriële getallen, daarom kunnen ze in een berekening worden toegepast. 1 januari 1900 is de eerste datum in Excel en heeft daarom het seriële getal 1, 1 januari 2019 is het seriële getal 43466 omdat deze 43465 dagen na 1 januari 1900 komt.
  • De formule is vooral handig in situaties dat je de leeftijd van iets of iemand moet berekenen.

Bijvoorbeeld

Als je wilt weten hoe oud iemand op 1-1-2019 is, als hij of zij is geboren op 26-12-1986 dan krijg je de volgende formule:
=DATUMVERSCHIL(26-12-1986;1-1-2019;”J”)
Het antwoord is hier 32. Alleen niet altijd is deze helemaal betrouwbaar.

Daarom kan je beter gebruik maken van de formule DATUM en krijg je deze formule:
=(DATUM(2019;1;1)-DATUM(1986;12;26))/365

Het antwoord hier is ook 32, afgerond met de formule AFRONDEN.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *