OCT.N.BIN

De formule OCT.N.BIN converteert een octaal (bin) getal naar (n) een binair (bin) getal.

Toepassing

De toepassing van de OCT N BIN formule
=OCT.N.BIN(getal;[aantal_tekens])

  • Getal: Hier kan je het getal invullen dat geconverteerd dient te worden.
  • Aantal_tekens: Aantal tekens dat gebruikt mogen worden. Als je dit leeg laat worden de minimaal aantal tekens gebruikt.

Opmerking

  • De foutmelding #GETAL! wordt weergegeven bij een ongeldig getal of als het resultaat meer tekens bevat dan opgegeven bij aantal_tekens.
  • Als je een negatief getal invoert, wordt er geen rekening gehouden met aantal_tekens. Het resultaat zal dan tien tekens bevatten.
  • De foutmelding #WAARDE! wordt weergegeven als aantal_tekens geen getal bevat.
  • Het getal mag niet kleiner zijn dan -7777777000 en niet groter dan 777.

Bijvoorbeeld

Voor dit voorbeeld gaan we het octaal (oct) getal 14 converteren naar een binair getal. We krijgen dan onderstaande formule:
=OCT.N.BIN(14)

Het antwoord is dan 1100.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *