COVARIANTIE.S

De formule COVARIANTIE.P berekent de covariantie van een steekproef. Dit is het gemiddelde van producten van deviaties door middel van twee bereiken. Deze formule is in Excel 2010 geïntroduceerd. Toepassing =COVARIANTIE.S(matrix1;matrix2) Matrix1: Het gegevensbereik. Matrix2: Nog een gegevensbereik. Opmerking #N/B wordt weergegeven als matrix1 en matrix 2 een verschillende bereik grootte heeft. #DEEL/0! wordt weergegeven … Lees meer

MIN

De formule MIN geeft de laagste waarde uit een opgegeven bereik weer. Toepassing =MIN(getal) Getal: Geef hier een getal of bereik op. Opmerking Je kan getal tot wel 255 keer herhalen, gescheiden door een puntkomma (;). Foutmeldingen of tekst in een opgegeven verwijzing of bereik resulteren in een foutmelding. Bijvoorbeeld Kopieer onderstaande tabel naar Excel … Lees meer

KLEINSTE

De formule KLEINSTE geeft de laagste waarde uit een opgegeven bereik weer. Je kan hierbij zelf de k-waarde aangeven. Toepassing =KLEINSTE(matrix;k) Opmerking Bijvoorbeeld Kopieer onderstaande tabel naar Excel om het voorbeeld te volgen. We gebruiken onderstaande formule:=KLEINSTE(A1:B5;3) Het resultaat is: 29.

EXPON.VERD.N

De formule EXPON.VERD.N geeft de expontiële verdeling als resultaat. Deze formule wordt gebruikt om uitspraken te kunnen doen over een tijd tussen bepaalde gebeurtenissen. Deze formule is in Excel 2010 geïntroduceerd. Toepassing =EXPON.VERD.N(x;lambda;cumulatief) X: De waarde voor de functie. Lambda: De waarde voor de parameter. Cumulatief: Logische waarde die de exponentiële functie bepaald. WAAR: De … Lees meer

F.VERD.RECHTS

De formule F.VERD geeft de rechtszijdige F-verdeling weer. De F-verdeling wordt gebruikt om te bepalen of twee opgegeven bereiken verschillende graden van verscheidenheid hebben. Je kan bijvoorbeeld middels deze formule heel makkelijk vergelijkingen maken tussen cijfers van vrouwen en mannen. Deze formule is in Excel 2010 geïntroduceerd. Toepassing =F.VERD(x;vrijheidsgraden1;vrijheidsgraden2;cumulatief) X: De waarde voor de functie. … Lees meer

F.INV

De formule F.INV geeft de inverse van de F-verdeling weer. Deze formule kan je gebruiken om onder andere de inkomstenverdeling van 2 landen te vergelijken. Deze formule is in Excel 2010 geïntroduceerd. Toepassing F.INV(kans;vrijheidsgraden1;vrijheidsgraden2) X: De waarde voor de functie. Vrijheidsgraden1: Aantal vrijheidsgraden voor de teller. Vrijheidsgraden2: Aantal vrijheidsgraden voor de noemer. Opmerking #WAARDE! wordt … Lees meer

FISHER.INV

De formule FISHER.INV rekent de inverse van de fisher-transformatie uit.Deze formule kan je gebruiken voor het analyseren van de correlaties bij gegevens. Toepassing =FISHER.INV(y) Opmerking Bijvoorbeeld Bij dit voorbeeld is y 0,33 en krijgen we deze formule:=FISHER.INV(0,33) Het resultaat is: 0,32.

MEETK.GEM

De formule MEETK.GEM rekent het gemiddelde meetkundige van positieve waarden in een opgegeven bereik uit. Toepassing MEETK.GEM(getal) Getal: Geef hier een getal of bereik op. Opmerking Je kan getal tot wel 255 keer herhalen, gescheiden door een puntkomma (;). Foutmeldingen of tekst in een opgegeven verwijzing of bereik resulteren in een foutmelding. Bijvoorbeeld Kopieer onderstaande … Lees meer

VOORSPELLEN.ETS

De formule VOORSPELLEN.ETS voorspelt een toekomstige waarde. Dit gebeurd op basis van bestaande waarde door de AAA-versie van het speciale algoritme ETS (Exponential Triple Smoothing) te gebruiken. De formule VOORSPELLEN.ETS is geïntroduceerd Excel 2016. Dit wordt nog bijgewerkt naar de daadwerkelijke functie met voorbeeld. Toepassing =VOORSPELLEN.ETS(doeldatum;waarden;tijdlijn;[seizoensgebondenheid];[gegevensaanvulling];[aggregatie]) 1 of leeg: Seizoensgebondenheid wordt automatisch gedetecteerd.0: Lineaire voorspelling … Lees meer

VOORSPELLEN.ETS.CONFINT

De formule VOORSPELLEN.ETS.CONFINT voorspelt de betrouwbaarheidsinterval, op basis van een opgegeven doeldatum. Als een betrouwbaarheidsinterval 95% is dan betekent dit dat er 95% kans is dat een voorspelde waarde binnen dit bereik valt. De formule VOORSPELLEN.ETS.CONFINT is geïntroduceerd Excel 2016. Dit wordt nog bijgewerkt naar de daadwerkelijke functie met voorbeeld. Toepassing =VOORSPELLEN.ETS.CONFINT(doeldatum;waarden;tijdlijn;[betrouwbaarheidsniveau];[seizoensgebondenheid];[gegevensaanvulling];[aggregatie]) 1 of leeg: … Lees meer