GEHEEL

De formule GEHEEL zorgt dat een getal met decimale wordt teruggebracht tot een volledig getal.   Toepassing =GEHEEL(getal;[aantal-decimalen]) Getal: Het getal dat je wilt omzetten. Aantal-decimalen: Geef aan hoeveel decimalen er nog moeten blijven...

ROMEINS

Met de formule ROMEINS converteer je Arabische cijfers naar Romeinse cijfers. De maximumlengte van het argument is 255 tekens. Daarom is 255.000 het grootste getal dat kan worden geretourneerd. Toepassing =ROMEINS(getal;[type_getal]) Getal: Het getal...

ASELECTTUSSEN

De formule ASELECTTUSSEN geeft een willekeurig geheel getal weer. Dit getal ligt tussen de 2 waardes die je op kunt geven. Iedere keer bij het openen van het werkblad heb je een nieuw getal...

MACHT

De formule MACHT geeft het resultaat van een getal dat is verheven tot een bepaald getal.   Toepassing =MACHT(getal;macht) Getal: Hier kan je een getal invullen dat verheven moet worden. Macht: Vul hier in...

MULTINOMIAAL

De formule MULTINOMIAAL rekent uit wat de verhouding tussen de faculteit van een som en het product van de faculteiten is.   Toepassing =MULTINOMIAAL(getal) Getal: Geef hier het getal op.   Opmerking Je kan...

PRODUCTMAT

De formule PRODUCTMAT rekent uit wat het product is van twee opgegeven matrices. Het resultaat is een matrix met het aantal rijen van matrix1 en aantal kolommen van matrix2. Als je de formule als...

DETERMINANTMAT

De formule DETERMINANTMAT rekent de determinantmat waarde uit over een matrix.   Toepassing =DETERMINANTMAT(matrix) Matrix: Geef hier het bereik met getallen op.   Opmerking #WAARDE! wordt weergegeven als matrix leeg is of als matrix...

KGV

De formule KGV rekent uit wat de kleinste gemene veelvoud van een aantal getallen is. Het kleinste gemene veelvoud (KGV) is het zo klein mogelijke positieve getal dat een veelvoud is van de opgegeven...

NORM.S.VERD

De formule NORM.S.VERD geeft als antwoord de normale verdeling bij het opgegeven gemiddelde en het opgegeven standaarddeviatie. Deze formule is in Excel 2010 geïntroduceerd.   Toepassing =NORM.S.VERD(z;cumulatief) Z: De waarde waarvoor je de verdeling...

NORM.VERD.N

De formule NORM.VERD.N geeft als antwoord de normale verdeling bij het opgegeven gemiddelde en het opgegeven standaarddeviatie. Deze formule is in Excel 2010 geïntroduceerd.   Toepassing =NORM.VERD.N(x;gemiddelde;standaarddev;cumulatief) X: De waarde waarvoor je de verdeling...

Spring naar toolbar