Dag van de week van datumvelden in Excel | formule WEEKDAG

In een keer dagen van de week uit datumvelden in Excel

De formule WEEKDAG geeft als resultaat de dag van de week die hoort bij de opgegeven datum. De dag wordt weergegeven met een getal van 1 tot 7. Waarbij het getal 1 begint op zondag.

Je kan dit ook anders aangeven als je het type getal invult. Voor Nederland hanteren we natuurlijk maandag als dag 1 van de week.

Om bij de getallen de volledige dag naam te krijgen kun je de celeigenschappen aanpassen. Bij aangepast vul je dddd in hiermee geef je de dag volledig weer, je kunt ook ddd gebruiken voor een afkorting.

Hoe de functie WEEKDAG werkt

=WEEKDAG(serieel_getal;[type_getal])

  • serieel_getal: Hier kan je de datum opgeven waarvan je de weekdag te weten wilt komen.
  • type_getal: Hier kan je aangeven op welke dag je de week wilt laten beginnen. Deze optie is niet verplicht, bij leeglaten wordt automatisch uitgegaan van 1.

1: Getallen van 1 (zondag) tot 7 (zaterdag)
2: Getallen van 1 (maandag) tot 7 (zondag)
3: Getallen van 0 (maandag) tot 6 (zondag)
11: Getallen van 1 (maandag) tot 7 (zondag)
12: Getallen van 1 (dinsdag) tot 7 (maandag)
13: Getallen van 1 (woensdag) tot 7 (dinsdag)
14: Getallen van 1 (donderdag) tot 7 (woensdag)
15: Getallen van 1 (vrijdag) tot 7 (donderdag)
16: Getallen van 1 (zaterdag) tot 7 (vrijdag)
17: Getallen van 1 (zondag) tot 7 (zaterdag)

Zou je het type getal leeg laten en je gebruikt de formule in Excel, dan is 20-02-2020 dag 5 (een donderdag):

Vul je wel een type in, in dit geval type 2 om maandag als dag 1 in te stellen, dan is 20-02-2020 dag 4 (nog steeds een donderdag uiteraard):

Het handige van de formule is dat je het nu in één keer kunt door kopiëren om van elke datum de weekdag te krijgen:

Opmerking

  • In Excel worden datums opgeslagen als seriële getallen. Dit zijn hele getallen waar uiteindelijk een berekening mee gemaakt kan worden. De eerste datum is 1 januari 1900, deze heeft ook het seriële getal 1. 2 januari 1900 heeft het getal 2 enz.
  • De foutmelding #GETAL! wordt weergegeven als er geen geldig serieel nummer is ingevoerd of als het argument type niet overeenkomt met een keuze uit bovenstaand lijstje.

Bijvoorbeeld

We willen bij dit voorbeeld weten op welke dag 1 april 2020 valt. Van uitgaande van de normale kalender komen we tot deze formule:
=WEEKDAG(“1-4-2020”)

De uitkomst is 1. Nadat we de celeigenschappen hebben gewijzigd wordt zondag weergegeven.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *