COUP.DAGEN.VV

De formule COUP.DAGEN.VV rekent uit hoeveel dagen er tussen de stortingsdatum en de volgende coupondatum zitten.

De formule COUP.DAGEN.VV berekent het aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de volgende coupondatum.

Toepassing

De toepassing van de formule
=COUP.DAGEN.VV(stortingsdatum;vervaldatum;frequentie;[soort_jaar])

 • Stortingsdatum: De datum wanneer het waardepapier is gekocht, of bemachtigd.
 • Vervaldatum: De datum waarop het waardepapier verloopt.
 • Frequentie: Het aantal couponuitbetalingen per jaar.

1 Jaarlijkse betalingen
2 Halfjaarlijkse betalingen
4 Kwartaal betalingen

 • Soort_jaar: Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

0 of weggelaten: Amerikaans (NASD) 30/360
1: Werkelijk/werkelijk
2: Werkelijk/360
3: Werkelijk/365
4: Europees 30/360

Opmerking

 • Excel zet datums om in seriële getallen om er mee te kunnen rekenen. Vul daarom het seriële getal in. Deze kan je opvragen met de formule DATUMWAARDE.
 • De foutmelding #WAARDE! wordt weergegeven als stortingsdatum of vervaldatum geen geldige datum is.
 • #GETAL! wordt weergegeven als frequentie of soort_jaar een ongeldige invoer heeft of als stortingsdatum gelijk is aan vervaldatum.
   

  Bijvoorbeeld

  Kopieer onderstaande tabel naar Excel om het voorbeeld te volgen:
GegevensBeschrijving
1-1-2018Stortingsdatum
25-3-2019Vervaldatum
2Frequentie (Halfjaarlijks)
2Soort jaar (Werkelijk/360)

Deze formule kan je erop toepassen:
=COUP.DAGEN.VV(A2;A3;A4;A5)

Het aantal dagen vanaf het begin tot de volgende coupon betaling is 83 dagen.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *