PRIJS.VERVALDAG

De formule PRIJS.VERVALDAG rekent uit wat de prijs per 100 euro nominale waarde van een waardepapier is. De rente van […]

PRIJS.DISCONTO

De formule PRIJS.DISCONTO rekent de prijs per 100 euro nominale waarde voor verdisconteerd waardepapier uit. Toepassing =PRIJS.DISCONTO(stortingsdatum;vervaldatum;disc;aflossingsprijs;[soort_jaar]) Stortingsdatum: De datum […]

PRIJS.NOM

De formule PRIJS.NOM rekent uit wat de prijs is, per 100 euro nominale waarde van een waardepapier waarvan de rente […]

NHW2

De formule NHW2 rekent de huidige waarde van een geplande serie cashflows uit. Als je de huidige waarde over een […]

NHW

De formule NHW berekent de nettowaarde van een investering. Dit gebeurt op basis van het discopercentage en een reeks negatieve […]

AFW.LT.PRIJS

De formule AFW.LT.PRIJS rekent voor de laatste afwijkende termijn de prijs per 100 euro nominale waarde uit. Toepassing =AFW.LT.PRIJS(stortingsdatum;vervaldatum;laatste_rente;rente;rendement;aflossingsprijs;frequentie;[soort_jaar]) Stortingsdatum: […]

AFW.LT.REND

De formule AFW.LT.REND rekent uit wat het rendement (REND) is voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn. Toepassing =AFW.LT.REND(stortingsdatum;vervaldatum;laatste_rente;rente;prijs;aflossingsprijs;frequentie;[soort_jaar]) […]

AFW.ET.REND

De formule AFW.ET.REND rekent uit wat het rendement (REND) is voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn. Toepassing =AFW.ET.REND(stortingsdatum;vervaldatum;uitgifte;eerste_coupon;rente;prijs;aflossingsprijs;frequentie;[soort_jaar]) […]

AFW.ET.PRIJS

De formule AFW.ET.PRIJS berekent een prijs per 100 euro nominale waarde voor een waardepapier op een afwijkende (AFW) eerste termijn. […]

ISBET

De formule ISBET laat de zien welke rente is betaald of ontvangen in een opgegeven periode. Toepassing =ISBET(rente;termijn;aantal-termijnen;hw) Rente: Het […]