COUP.DAGEN

De formule COUP.DAGEN bepaalt het aantal dagen in de couponperiode waarin de stortingsdatum valt.   Toepassing =COUP.DAGEN(stortingsdatum;vervaldatum;frequentie;[soort_jaar]) Stortingsdatum: De datum wanneer het waardepapier aan de koper is verkocht. Vervaldatum: De vervaldatum is de datum...

COUP.AANTAL

De formule COUP.AANTAL berekent het aantal coupons dat uitbetaald moet worden tussen de stortingsdatum en de vervaldatum, en rondt dit aantal zonodig naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal.   Toepassing =COUP.AANTAL(stortingsdatum;vervaldatum;frequentie;[soort_jaar]) Stortingsdatum:...

COUP.DAGEN.VV

De formule COUP.DAGEN.VV berekent het aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de volgende coupondatum.   Toepassing =COUP.DAGEN.VV(stortingsdatum;vervaldatum;frequentie;[soort_jaar]) Stortingsdatum: De datum wanneer het waardepapier aan de koper is verkocht. Vervaldatum: De vervaldatum is de datum...

COUP.DAGEN.BB

De formule COUP.DAGEN.BB retourneert het aantal dagen vanaf het begin van de coupontermijn tot de stortingsdatum.   Toepassing =COUP.DAGEN.BB(stortingsdatum;vervaldatum;frequentie;[soort_jaar]) Stortingsdatum: De datum wanneer het waardepapier aan de koper is verkocht. Vervaldatum: De vervaldatum is...

DBMAX

De formule dbmax geeft als resultaat de maximumwaarde in een veld (kolom) met records in een lijst of database die overeenkomen met de opgegeven voorwaarden.   Toepassing =DBMAX(database;veld;criteria) Database: Het cellenbereik dat de database...

COUP.DATUM.NB

De formule COUP.DATUM.NB berekent een getal dat de volgende coupondatum na de stortingsdatum weergeeft.   Toepassing =COUP.DAGEN.BB(stortingsdatum;vervaldatum;frequentie;[soort_jaar]) Stortingsdatum: De datum wanneer het waardepapier aan de koper is verkocht. Vervaldatum: De vervaldatum is de datum...

COUP.DATUM.VB

De formule COUP.DATUM.VB berekent een getal dat de vorige coupondatum vóór de stortingsdatum weergeeft.   Toepassing =COUP.DATUM.VB(stortingsdatum;vervaldatum;frequentie;[soort_jaar]) Stortingsdatum: De datum wanneer het waardepapier aan de koper is verkocht. Vervaldatum: De vervaldatum is de datum...

CUM.HOOFDSOM

De Excel formule CUM.HOOFDSOM berekent de cumulatieve terugbetaalde som voor een lening tussen begin periode en einde periode.   Toepassing =CUM.HOOFDSOM(rente;aantal_termijnen;hw;begin_periode;einde_periode;type_getal) Rente: Het rentepercentage. Aantal_termijnen: Het totale aantal termijnen. Hw: De huidige waarde. Begin_periode:...

NOMINALE.RENTE

De Excel formule NOMINALE.RENTE berekent het jaarlijkse rendement van verdisconteerd waardepapier.   Toepassing =NOMINALE.RENTE(effectieve_rente;termijnen_per_jaar) Effectieve_rente: Het effectieve rentepercentage. Termijnen_per_jaar: Het aantal betalingstermijnen per jaar.   Bijvoorbeeld Bij dit voorbeeld maken we gebruik van deze...

REND.VERVAL

De Excel formule REND.VERVAL berekent het jaarlijkse rendement van waardepapier waarvan de rente op de vervaldatum wordt uitgekeerd.   Toepassing =REND.VERVAL(stortingsdatum;vervaldatum;uitgifte;rente;prijs;[soort_jaar]) Stortingsdatum: De datum van het papier. Vervaldatum: De datum van het papier. Uitgifte:...