CUM.HOOFDSOM

De formule CUM.HOOFDSOM rekent bij een lening de cumulatieve terugbetaalde som tussen de begin en eind periode.

Toepassing

=CUM.HOOFDSOM(rente;aantal_termijnen;hw;begin_periode;einde_periode;type_getal)

  • Rente: Het rentepercentage.
  • Aantal_termijnen: Het totale aantal termijnen.
  • Hw: De huidige waarde.
  • Begin_periode: De eerste termijn in de berekening.
  • Einde_periode: De laatste termijn in de berekening.
  • Type_getal: Het tijdstip van de betaling.

0: Aan het einde van de termijn
1: Aan het begin van de termijn

Opmerking

  • #GETAL! wordt weergegeven als rente, aantal_termijnen of hw kleiner is dan 0, als begin_periode, einde_periode kleiner is dan 0, als begin_periode groter is dan einde_periode of als type_getal geen geldige invoer heeft.

Bijvoorbeeld

Voor dit voorbeeld gebruiken we deze tabel. Als je het voorbeeld wilt begrijpen, plak deze dan in een leeg Excel werkblad vanaf cel A1.

GegevensBeschrijving
0,08Rente
30Looptijd
75000Huidige waarde

De formule die we hierbij uitvoeren is:
=CUM.HOOFDSOM(A2/12;A3*12;A4;13;24;0)

De totale som wordt hier betaald over het 2de jaar. Vanaf periode 13 tot periode 24.

Het antwoord is dan -678,5240845.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *