DBVARP

De formule dbvarp maakt voor een populatie een schatting, van de variantie op basis van een steekproef.
Dit gebeurt met behulp van de getallen in een veld (kolom) met records in een lijst of database die voldoen aan de opgegeven voorwaarden.

De formule DBVARP maakt een schatting voor een populatie, dit gebeurd op basis van een steekproef. Dit alles wordt gedaan op de getallen in de database, de getallen moeten wel voldoen aan de opgegeven criteria.

Toepassing

=DBVARP(database;veld;criteria)

  • Database: Een bereik dat de database bevat.
  • Veld: De kolom die moet worden gebruikt. Geef de kolomnaam aan tussen dubbele aanhalingstekens (“kolomnaam”). Als je dit veld niet vult worden alle cellen geteld die aan de criteria voldoen
  • Criteria: Een bereik dat de criteria bevat. De criteria moet minstens een kolomnaam en een cel bevatten.

Opmerking

  • Je kan alle bereiken gebruiken als criteria, als deze maar tenminste een kolomnaam en een cel daaronder bevat.
  • Zorg ervoor dat het criteria niet overlapt met de rest van de lijst.
  • Je kunt de criteria niet onder de database zetten, omdat als je een nieuwe regel hebt deze over de criteria komt.
  • Als je de hele kolom in een database wilt bewerken, dan voeg je een lege regel toe onder de kolomnamen in het criteriabereik

Bijvoorbeeld

Als voorbeeld voor de formule DBVAR hanteren we deze tabel:

MeubelHoogteBreedteHoogte
Stoel>15<20
MeubelHoogteBreedte
Stoel1815
Tafel1710
Bank1111
Stoel1613
Stoel1321
Tafel1410
Bank1010

We voeren onderstaande formule uit:
=DBVARP(A3:C10; “Hoogte”; A1:D2)

Het antwoord is 1.

Toepassing

=DBVARP(database, veld, criteria)

  • Database: Het cellenbereik dat de database omvat. Een database is een lijst met gerelateerde informatie waarin rijen met gerelateerde informatie de records vormen en kolommen met gegevens de velden zijn. De eerste rij in de lijst bevat labels voor elke kolom.
  • Veld: Geeft aan welke kolom in de functie wordt gebruikt. Geef het kolomlabel op tussen dubbele aanhalingstekens, bijvoorbeeld “Ouderdom” of “Oogst”, of als een getal (zonder aanhalingstekens) dat de positie van de kolom in de lijst aangeeft: 1 voor de eerste kolom, 2 voor de tweede kolom, enzovoort.
  • Criteria Het cellenbereik dat de opgegeven criteria bevat. U kunt voor het argument criteria elk bereik opgeven, mits dit bereik ten minste één kolomlabel bevat en ten minste één cel bevat onder het kolomlabel waarin de voorwaarde kan worden opgegeven.

Voorbeeld

Om dit voorbeeld te volgen kan je heel makkelijk deze tabel in jouw excel werkblad plaatsen.

MeubelHoogteBreedteHoogte
Tafel>10<16
Stoel
MeubelHoogteBreedte
Tafel1814
Stoel1210
Kruk139
Tafel1410
Stoel98
Tafel86

We hebben op het einde deze formule:
=DBVARP(A4:E10;”Breedte”;A1:A3)

Het antwoord is 7,04.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *