DUUR

De formule DUUR rekent uit wat de aangepaste duur is van de waarde €100.
Het is het gewogen gemiddelde van de waarde die er op dat moment is van cashflows. Deze wordt gebruikt als een maateenheid voor de obligatieprijs.

Toepassing

=DUUR(stortingsdatum;vervaldatum;coupon;rendement;frequentie;[soort_jaar])

  • Stortingsdatum: De datum wanneer het waardepapier is gekocht, of bemachtigd.
  • Vervaldatum: De datum waarop het waardepapier verloopt.
  • coupon: Het jaarlijkse rentepercentage.
  • rendement: Het jaarlijkse rendement..
  • Frequentie: Het aantal couponuitbetalingen per jaar.

1 Jaarlijkse betalingen
2 Halfjaarlijkse betalingen
4 Kwartaal betalingen

  • soort_jaar: Het type dagen telling dat wordt gebruikt. Deze optie is niet verplicht.

0 of weggelaten: Amerikaans (NASD) 30/360
1: Werkelijk/werkelijk
2: Werkelijk/360
3: Werkelijk/365
4: Europees 30/360

Opmerking

  • Excel zet datums om in seriële getallen om er mee te kunnen rekenen. Vul daarom het seriële getal in. Deze kan je opvragen met de formule DATUMWAARDE.
  • #WAARDE! wordt weergegeven als er een ongeldige datum staat bij stortingsdatum of vervaldatum.
  • De foutmelding #GETAL! wordt weergegeven als coupon of rendem kleiner is dan 0, als frequentie of soort_jaar een ongeldige invoer heeft of als stortingsdatum gelijk is aan de vervaldatum.

Voorbeeld

Bij dit voorbeeld worden deze gegevens gebruikt:

Stortingsdatum 07/01/2018
Vervaldatum 01/01/2048
Rentepercentage 9%
Rendement 8%
Frequentie 2
Dagentelling 1

Hiermee krijgen we de volgende formule:
=DUUR(“7-1-2018″;”1-1-2048”;8%;9%;2;1)

Hiermee is het resultaat als volgt:
10,93652129

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *