HEX.N.OCT

De formule HEX.N.OCT converteert een hexadecimaal (hex) getal naar (n) een octaal getal (oct).

Toepassing

Toepassing van de HEX N OCT formule
=HEX.N.OCT(getal;[aantal_tekens])

  • Getal: Hier kan je het getal invullen dat geconverteerd dient te worden.
  • Aantal_tekens: Aantal tekens dat gebruikt mogen worden. Als je dit leeg laat worden de minimaal aantal tekens gebruikt.

Opmerking

  • Als er een negatief hexadecimaal getal wordt opgegeven, wordt aantal_tekens genegeerd en worden er tien tekens weergegeven.
  • De foutmelding #GETAL! wordt weergegeven als er meer tekens nodig zijn voor het resultaat als opgegeven bij aantal_tekens of als aantal_tekens negatief is.
  • De foutmelding #WAARDE! wordt weergegeven als het hexadecimaal getal ongeldig is of als aantal_tekens niet geldig is.

Bijvoorbeeld

Voor dit voorbeeld gaan we het hexadecimale (hex) getal 1100 converteren naar een binair getal. We krijgen dan onderstaande formule:
=HEX.N.OCT(1100)

Het antwoord is dan 10400.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *