Fouten in Excel, hoe op te lossen?

In Excel kan je gebruik maken van verschillende formules, dit is allemaal heel mooi, maar bij het niet correct invoeren van een formule kunnen er zomaar eens een fouten optreden.

Je hebt meerdere foutmeldingen, dus hoe weet je nu wat je fout gedaan hebt?
Bovendien hoef je niet eens een formule te hebben om een foutmelding te zien te krijgen, het kan ook voorkomen omdat een kolom niet breed genoeg is. Dan is het handig om de fout te kunnen herkennen.

Als je nu meerdere formules in elkaar hebt gemaakt is het lastig om te zoeken waar de fout precies zit.
Hier heeft Excel ook een handige oplossing voor, je kan namelijk een formule evalueren.

Hierbij wordt de formule stapje voor stapje geƫvalueerd en laat hij de tussen uitkomsten zien.
Zo kan je precies zien waar het fout gaat.
Om dit te starten ga je op het lint naar het tabblad Formules en klikt hier Formule evalueren aan.

Ook kan het voorkomen dat er een groen driehoekje zichtbaar is in de cel.
Dit geeft aan dat de cel met formule een mogelijke fout bevat. Je kan hem nakijken en als je zeker weet dat het klopt kan je de melding negeren, dan wordt hij niet meer getoond.

Verschillende fouten

  • #WAARDE!
  • #GETAL!
  • #N/B!
  • #VERW!
  • #NAAM?
  • #####
  • #DEEL/0!
  • #LEEG!

#WAARDE!

Je wilt hier een formule maken en gaan rekenen met een cel die tekst bevat. Dit kan uiteraard niet en heeft deze foutmelding tot gevolg.
Controleer de cellen en vervang de tekst die erin staat door getallen. Deze fout komt ook voor bij rekenen met datums, datums worden door Excel immers omgezet in getallen.

#GETAL!

Deze fout treedt op bij de formules grootste en kleinste. Hierbij wordt de rang opgevraagd van een niet bestaand grootste of kleinste getal.
Je kan dit verhelpen door de rang (k) aan te passen in de formule, of het bereik groter te maken.

#N/B!

Dit wil zeggen Niet Beschikbaar. Deze foutmelding is vaak zichtbaar bij de formules VERT.ZOEKEN en HORIZ.ZOEKEN. Hierbij wordt aangegeven dat de zoekwaarde niet gevonden kan worden.
Dit is te verhelpen door de zoekwaarde te wijzigen of door het bereik aan te passen zodat de zoekwaarde gevonden kan worden.

#VERW!

Dit heeft drie mogelijke oorzaken:

De cel waarnaar verwezen wordt bestaat niet meer. Hij is weggeknipt of verwijderd.
Herstel de celverwijzing.
De verwijzing naar de externe werkmap klopt niet meer.
Herstel de verwijzing naar het externe document
Het aantal kolommen komt niet overeen met het bereik .
Herstel de kolomindex_getal in de formule.

#NAAM

Dit is de uitkomst bij een verkeerde spelling van de formule. Als bij VERT.ZOEKEN de punt niet wordt getypt resulteert dat in deze foutmelding.
Om het op te lossen moet de spelling goed zijn.

#####

Ook dit heeft weer twee mogelijke oorzaken:
De kolom is te smal
Maak de kolom breder.
Er is een negatieve datum als uitkomst
Een negatieve datum is niet mogelijk, controleer daarom of de datums niet andersom van elkaar afgetrokken dienen te worden.

#DEEL/0!

Hier wordt geprobeerd om een getal door 0 te delen. Door nul delen kan niet en resulteert dus logischerwijs in een foutmelding.
Herstel de som om de foutmelding opgelost te krijgen.

#LEEG!

Bij het niet correct toepassen van de formule SOM wordt deze foutmelding vertoont. Hier is het bereik niet gescheiden met een ; (puntkomma) maar door een spatie.
Vervang de spatie door het puntkomma teken om deze foutmelding op te lossen.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *