Horizontaal zoeken | HORIZ.ZOEKEN formule voorbeeld uitgelegd

Met de formule horiz.zoeken kan je horizontaal op een waarde gaan zoeken.
Het is dezelfde formule als bij vert.zoeken, alleen de as is hierbij veranderd.

Gebruik van horizontaal zoeken in Excel

=HORIZ.ZOEKEN(zoekwaarde;tabelmatrix;rij-index_getal;[benaderen])

 • Zoekwaarde: Hier wordt de waarde gekozen waar op gezocht moet worden
 • Tabelmatrix: Dit is de plek waar je het bereik aan kan geven waarin gezocht wordt. Let op: De zoekwaarde moet wel in de eerste rij staan
 • Rij-index_getal: Het cijfer in welke rij het zich bevindt
 • Benaderen: Bij de benadering WAAR wordt er gezocht naar de meest overeenkomende waarde. Bij de benadering ONWAAR wordt er gezocht naar een exacte overeenkomst met de zoekwaarde. Dit is optioneel, geef je geen waarde op dan pakt hij automatisch benaderen WAAR

HLOOKUP is een Excel-functie om gegevens op te zoeken en op te halen uit een specifieke rij in de tabel. De “H” in HLOOKUP of de “HORIZ.” in HORIZ.ZOEKEN staat voor “horizontaal”, waarbij opzoekwaarden in de eerste rij van de tabel worden opgezocht en horizontaal verder naar rechts bewegen.

Horizontaal zoeken in excel

Zodra de waarde is gevonden kijkt de formule in de rij eronder (of in rij x wat je bij rij-index_getal hebt ingevuld) en geeft de waarde uit die rij als resultaat.

In het geval van bovenstaande voorbeeld is dit:

=HORIZ.ZOEKEN(B8;B1:F2;2;WAAR)

 • De horizontaal zoeken formule in cel C8 wil de waarde in cel B8 opzoeken
 • Hij zoekt deze waarde in de eerste rij van het tabelbereik (rij B uit het bereik B1:F2)
 • Wanneer hij deze heeft gevonden geeft hij als resultaat de waarde die eronder staat uit rij 2
 • Dat is de 5% die onder €50.000 staat in kolom D

HORIZ.ZOEKEN ondersteunt bij benadering en exact zoeken, en jokertekens (*?) Voor het vinden van gedeeltelijke overeenkomsten.

Gebruiksnotities

Horizontaal zoeken zoekt naar een waarde in de eerste rij van een tabel. Bij de vergelijkingskolom wordt een waarde opgehaald uit de opgegeven rij.

Wanneer gebruik je horizontaal zoeken in plaats van verticaal zoeken?

Gebruik horizontaal zoeken wanneer zoekwaarden zich in de eerste rij van een tabel bevinden. Gebruik verticaal zoeken wanneer zoekwaarden zich in de eerste kolom van een tabel bevinden.

Exact en bij benadering (benaderen WAAR of ONWAAR)

Benaderen bepaalt of de waarde exact moet overeenkomen of niet. De standaardwaarde is WAAR = ook benadering toestaan.

In het voorbeeld hierboven staat de benadering op WAAR en wordt dus ook de €50.000 gevonden, ook al komt dat bedrag niet exact voor in de lijst.

In dit voorbeeld gebruik ik ONWAAR als benadering, waarbij de formule alleen een waarde weergeeft wanneer de zoekwaarde exact wordt gevonden:

In dit geval, waarbij we een commissie percentage opzoeken wat hoort bij een bepaald werkgebied is het gebruik van exacte benadering een meer logische keuze.

Bij Amsterdam wordt nu een fout (#N/A) gegeven omdat Amsterdam niet voorkomt in de tabel erboven, de rest van de plaatsen wel.

Horiz.zoeken heeft 2 manieren om gegevens op te zoeken, exact en bij benadering.

Stel benaderen in op ONWAAR om exacte matching te forceren en WAAR voor een zo dicht mogelijke benadering. Ook kun je 0 of 1 gebruiken in plaats van ONWAAR en WAAR.

Belangrijk: benaderen staat standaard op WAAR, je hoeft dat gedeelte van de formule dus niet per se in te vullen, maar vul je niets in dan gebruikt de formule dus standaard bij benadering:

 • =HORIZ.ZOEKEN(zoekwaarde; tabelmatrix; rij-index_getal) geeft overeenkomst bij benadering
 • =HORIZ.ZOEKEN(zoekwaarde; tabelmatrix; rij-index_getal; WAAR) geeft overeenkomst bij benadering
 • =HORIZ.ZOEKEN(zoekwaarde; tabelmatrix; rij-index_getal; 1) geeft overeenkomst bij benadering
 • =HORIZ.ZOEKEN(zoekwaarde; tabelmatrix; rij-index_getal; ONWAAR) geeft alleen exacte overeenkomsten
 • =HORIZ.ZOEKEN(zoekwaarde; tabelmatrix; rij-index_getal; 1) geeft alleen exacte overeenkomsten

Opmerking

 • Als je bij benaderen voor WAAR kiest, dan dient de eerste rij van de tabel in oplopende volgorde gesorteerd te zijn.
 • Bij benaderen WAAR wordt, als de zoekwaarde niet gevonden wordt, de waarde die het meeste lijkt op de zoekwaarde als resultaat getoond.
 • Als de zoekwaarde een waarde is die niet gevonden kan worden, wordt de foutmelding #N/B getoond.
 • Als je bij benaderen hebt gekozen voor ONWAAR, kun je het vraagteken (?) of sterretje (*) gebruiken in je zoekwaarde. Een sterretje (*) vervangt een willekeurige tekenreeks, terwijl een vraagteken (?) één willekeurig teken vervangt.

Bijvoorbeeld

Je hebt een blad met nummers en een bijpassende naam zoals in onderstaand voorbeeld:

Voorbeeldgegevens van de formule

als je dan bij nr. het cijfer 2 invult en bij naam de volgende formule:
=HORIZ.ZOEKEN(B4;A1:E2;2;onwaar)

Dan komt Bus er als antwoord uit in cel B5.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *