REND.VERVAL

De formule REND.VERVAL rekent uit wat het jaarlijkse rendement van het waardepapier, waarvan de rente uitbetaald wordt op de vervaldatum, is.

Toepassing

=REND.VERVAL(stortingsdatum;vervaldatum;uitgifte;rente;prijs;[soort_jaar])

  • Stortingsdatum: De stortingsdatum.
  • Vervaldatum: De vervaldatum.
  • Uitgifte: Wanneer het waardepapier is uitgegeven.
  • Rente: Het rentepercentage.
  • Prijs: De prijs per € 100 nominale waarde.
  • Soort_jaar: Het type dagen telling dat wordt gebruikt.

0 of weggelaten: Amerikaans (NASD) 30/360
1 Werkelijk/werkelijk
2 Werkelijk/360
3 Werkelijk/365
4 Europees 30/360

Opmerking

  • Excel zet datums om in seriële getallen om er mee te kunnen rekenen. Vul daarom het seriële getal in. Deze kan je opvragen met de formule DATUMWAARDE.
  • #WAARDE! wordt weergegeven als stortingsdatum, vervaldatum of uitgifte een ongeldige datum bevat.
  • #GETAL! wordt weergegeven als rente kleiner is dan 0, als prijs gelijk is aan 0, als soort_jaar geen geldige keuze heeft of als stortingsdatum gelijk is aan vervaldatum.

Bijvoorbeeld

Bij dit voorbeeld maken we gebruik van deze formule:
=REND.VERVAL(“1-1-15″;”1-1-20″;”1-12-14”;5;1000;1)

Het antwoord hierbij is 30,7%
Dit antwoord is middels celeigenschappen opgemaakt als percentage.

De stortingsdatum is hier 1-1-15, de vervaldatum is 1-1-20, de uitgiftedatum is 1-12-14, de rente is 5%, de prijs is €1000 en we gaan uit van de Werkelijk/werkelijk dagentelling.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *