T.TEST

De formule T.TEST berekent de kans, dit gebeurd met behulp van de T-toets.

De formule is in Excel 2010 geïntroduceerd.

Toepassing:

Toepassing van T.TEST
=T.TEST(matrix1;matrix2;zijden;type)

  • Matrix1: Het eerste bereik.
  • Matrix2: Het tweede bereik.
  • Zijden: Type verdeling.

1: Eenzijdige verdeling
2: Tweezijdige verdeling

  • Type: Het type t-toets.

1: Gepaarde T-toets
2: Twee steekproeven met gelijke varianties
3: Twee steekproeven met ongelijke varianties

Opmerking

  • #WAARDE! wordt weergegeven als zijden of type_getal geen numerieke waarde bevat.
  • #GETAL! wordt weergegeven als matrix1 en matrix2 een verschillende grootte hebben of als zijden geen 1 of 2 is.

 
Kopieer onderstaande tabel naar Excel om het voorbeeld te volgen.

6050
4166
3322
2429
3036

De zijden is hierbij 2
Type is 3.

We gebruiken onderstaande formule:
=T.TEST(A1:A5;B1:B5;2;3)

Het resultaat is: 0,77. Afgerond op 2 decimalen met de formule AFRONDEN

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *