Perfecte correlatie in Excel

CORRELATIE berekenen in Excel, uitleg met grafiek

De formule CORRELATIE geeft de correlatiecoëfficiënt van het opgegeven cellenbereik weer. Correlatiecoëfficiënt kan gebruikt worden om een verband tussen twee […]

GEMIDDELDEA

Met de formule GEMIDDELDEA telt Excel al de getallen in de lijst met argumenten op. Toepassing =GEMIDDELDEA(getal) Getal: Hier kan […]

GEM.DEVIATIE

De formule GEM.DEVIATIE berekent het gemiddelde van absolute deviaties van gegevenspunten ten opzichte van hun gemiddelde waarde. Toepassing =GEM.DEVIATIE(getal) Getal: […]

GEMIDDELDEN.ALS

De formule GEMIDDELDEN.ALS geeft het gemiddelde van een opgegeven bereik van getallen die aan een of meerdere voorwaarden voldoen. Toepassing […]

BETA.VERD

De formule BETA.VERD wordt gebruikt om de percentages bij verschillende steekproeven uit te rekenen. Bijvoorbeeld om te laten zien hoeveel […]

VERTROUWELIJKHEID.T

De formule VERTROUWELIJKHEID.T berekent de betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde van elementen van een populatie met de student T-verdeling. Deze formule […]

CHIKW.INV

De formule CHIKW.INV rekent de inverse van de linkszijdige kans van de chi-kwadraatverdeling uit. De chi-kwadraatverdeling wordt veelvuldig gebruikt tijdens […]

CHIKW.INV.RECHTS

De formule CHIKW.INV.RECHTS rekent de inverse van de rechtszijdige kans van de chi-kwadraatverdeling uit. De chi-kwadraatverdeling wordt veelvuldig gebruikt tijdens […]

COVARIANTIE.S

De formule COVARIANTIE.P berekent de covariantie van een steekproef. Dit is het gemiddelde van producten van deviaties door middel van […]

MIN

De formule MIN geeft de laagste waarde uit een opgegeven bereik weer. Toepassing =MIN(getal) Getal: Geef hier een getal of […]