SCHEEFHEID

De formule berekent de mate van asymmetrie van een verdeling. Scheefheid is de mate van een verdeling rondom het gemiddelde. Positieve scheefheid wijst op een verdeling met een uitbreiding naar positieve waarden. Negatieve waarde...

BINOM.VERD

Geeft als resultaat de binomiale verdeling. U gebruikt BINOM.VERD wanneer u bij het oplossen van een vraagstuk met een vast aantal toetsen of experimenten werkt, wanneer elk experiment alleen een gunstige of ongunstige uitkomst...

AANTAL.ALS

De formule aantal.als is een optelling van cellen met een voorwaarde, een als argument. De formule als is al een keer besproken en kan je hier terugvinden.   Toepassing: =AANTAL.ALS(bereik;criterium) Bereik: Hier selecteer je...