FISHER.INV

De formule FISHER.INV rekent de inverse van de fisher-transformatie uit. Deze formule kan je gebruiken voor het analyseren van de correlaties bij gegevens.   Toepassing =FISHER.INV(y) Y: Een waarde waar je de inverse van...

MEETK.GEM

De formule MEETK.GEM rekent het gemiddelde meetkundige van positieve waarden in een opgegeven bereik uit.   Toepassing MEETK.GEM(getal) Getal: Geef hier een getal of bereik op.   Opmerking Je kan getal tot wel 255...

VOORSPELLEN.ETS

De formule VOORSPELLEN.ETS voorspelt een toekomstige waarde. Dit gebeurd op basis van bestaande waarde door de AAA-versie van het speciale algoritme ETS (Exponential Triple Smoothing) te gebruiken. De formule VOORSPELLEN.ETS is geïntroduceerd Excel 2016....

VOORSPELLEN.ETS.CONFINT

De formule VOORSPELLEN.ETS.CONFINT voorspelt de betrouwbaarheidsinterval, op basis van een opgegeven doeldatum. Als een betrouwbaarheidsinterval 95% is dan betekent dit dat er 95% kans is dat een voorspelde waarde binnen dit bereik valt. De...

MIN.ALS.VOORWAARDEN

De formule MIN.ALS.VOORWAARDEN zorgt dat de minimale waarde opgezocht wordt in een opgegeven bereik met de opgegeven criteria. Deze formule is geïntroduceerd in Excel 2019.   Toepassing =MIN.ALS.VOORWAARDEN(min_bereik;criteriumbereik;criterium) Min_bereik: Het bereik waar de minimale...

MINA

De formule MINA retourneert de kleinste waarden in een bereik en houdt hiermee rekening met de criteria.   Toepassing =MINA(getal) Getal: Het bereik of getal waarvan je de kleinste waarde wilt weten.   Opmerking...

KURTOSIS

De formule KURTOSIS rekent de kurtosis van een opgegeven aantal getallen of bereik uit.   Toepassing =KURTOSIS(getal) Getal: Geef hier een getal of bereik op.   Opmerking Je kan tot wel 255 keer een...

LOGNORM.INV

De formule LOGNORM.INV rekent uit wat de inverse van de logaritmische normale verdeling van x is. Hierbij word ln(x) normaal verdeeld met parameters gemiddelde en standaarddev.   Toepassing =LOGNORM.INV(kans;gemiddelde;standaarddev) Kans: De waarde voor de...

RICHTING

De formule RICHTING rekent uit wat de richtingscoëfficiënt van een lineaire regressielijn is, waarbij de y- en x-as bekend zijn.   Toepassing =RICHTING(y-bekend;x-bekend) Y-bekend: De bekende Y-waarden. X-bekend: De bekende X-waarden.   Opmerking #N/B...

R.KWADRAAT

De formule R.KWADRAAT rekent uit wat de correlatiecoëfficiënt r van Pearson is. Dit wordt uitgerend via de bekende y- en x-waarden. Voor meer uitleg over Pearson kan je de formule PEARSON bekijken.   Toepassing...

Spring naar toolbar