Perfecte correlatie in Excel

CORRELATIE berekenen in Excel, uitleg met grafiek

De formule CORRELATIE geeft de correlatiecoëfficiënt van het opgegeven cellenbereik weer. Correlatiecoëfficiënt kan gebruikt worden om een verband tussen twee eigenschappen vast te stellen. Toepassing =CORRELATIE(matrix1;matrix2) Matrix1: Een bereik met gegevens. Matrix2: Nog een...

GEMIDDELDEA

Met de formule GEMIDDELDEA telt Excel al de getallen in de lijst met argumenten op.   Toepassing =GEMIDDELDEA(getal) Getal: Hier kan je de getallen typen, een bereik aangeven of celverwijzingen zetten Meerdere getallen kan...

GEM.DEVIATIE

De formule GEM.DEVIATIE berekent het gemiddelde van absolute deviaties van gegevenspunten ten opzichte van hun gemiddelde waarde.   Toepassing =GEM.DEVIATIE(getal) Getal: Hier kan je de getallen typen, een bereik aangeven of celverwijzingen zetten Meerdere...

GEMIDDELDEN.ALS

De formule GEMIDDELDEN.ALS geeft het gemiddelde van een opgegeven bereik van getallen die aan een of meerdere voorwaarden voldoen.   Toepassing =GEMIDDELDEN.ALS(gemiddelde_bereik;criteriabereik;criterium) Gemiddelde_bereik: Een bereik van getallen. Criteriabereik: Het bereik waar de criteria staat....

BETA.VERD

De formule BETA.VERD wordt gebruikt om de percentages bij verschillende steekproeven uit te rekenen. Bijvoorbeeld om te laten zien hoeveel tijd iemand bezig is met computeren. Deze formule is pas vanaf Excel 2010 beschikbaar....

VERTROUWELIJKHEID.T

De formule VERTROUWELIJKHEID.T berekent de betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde van elementen van een populatie met de student T-verdeling. Deze formule is in Excel 2010 geïntroduceerd.   Toepassing =VERTROUWELIJKHEID.NORM(alfa;standaarddev;grootte) Alfa: Het significantieniveau. Standaarddev: De standaarddevaluatie...

CHIKW.INV

De formule CHIKW.INV rekent de inverse van de linkszijdige kans van de chi-kwadraatverdeling uit. De chi-kwadraatverdeling wordt veelvuldig gebruikt tijdens steekproeven en dan voornamelijk om de variatie in percentages te berekenen. Deze formule is...

CHIKW.INV.RECHTS

De formule CHIKW.INV.RECHTS rekent de inverse van de rechtszijdige kans van de chi-kwadraatverdeling uit. De chi-kwadraatverdeling wordt veelvuldig gebruikt tijdens steekproeven en dan voornamelijk om de variatie in percentages te berekenen. Deze formule is...

COVARIANTIE.S

De formule COVARIANTIE.P berekent de covariantie van een steekproef. Dit is het gemiddelde van producten van deviaties door middel van twee bereiken. Deze formule is in Excel 2010 geïntroduceerd.     Toepassing =COVARIANTIE.S(matrix1;matrix2) Matrix1:...

MIN

De formule MIN geeft de laagste waarde uit een opgegeven bereik weer.   Toepassing =MIN(getal) Getal: Geef hier een getal of bereik op.   Opmerking Je kan getal tot wel 255 keer herhalen, gescheiden...