VERTROUWELIJKHEID.T

De formule VERTROUWELIJKHEID.T berekent de betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde van elementen van een populatie met de student T-verdeling.

Deze formule is in Excel 2010 geïntroduceerd.

Toepassing

=VERTROUWELIJKHEID.NORM(alfa;standaarddev;grootte)

  • Alfa: Het significantieniveau.
  • Standaarddev: De standaarddevaluatie voor het gegevensbereik.
  • Grootte: De grootte van de steekproef.

Opmerking

  • #WAARDE! wordt weergegeven als een van de argumenten een niet-numerieke waarde bevat.
  • #GETAL! wordt weergegeven als alfa niet tussen de 0 en 1 is, als standaarddev gelijk is aan 0 of als grootte kleiner is dan 1.

Bijvoorbeeld

Kopieer onderstaande tabel naar excel om het voorbeeld te volgen.

ArgumentGegevens
Alfa0,03
Standaarddev3,1
Grootte60

We gebruiken onderstaande VERTROUWELIJKHEID.T formule:
=VERTROUWELIJKHEID.T(B2;B3;B4)

Het resultaat is: 0,89.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *