Beveilig alle tabbladen met een druk op de knop

Als je een werkblad met verschillende tabbladen hebt en je komt erachter dat je op iedere pagina de beveiliging nog moet doen dan kan dit een heleboel extra werk opleveren.
Beveilig daarom met een druk op de knop alle tabbladen.

Vooraf is het handig om te weten hoe je het Ontwikkelaars tabblad krijgt en hoe je een macro toevoegt.

Macro

Om deze macro in te stellen open je de VBA editor, sneltoets ALT + F11. Hier voeg je een nieuwe module in met de volgende code:

Sub BeveiligAlles()
Dim ws As Worksheet
Dim ps As String
ps = InputBox("Voer een wachtwoord in voor alle tabbladen", vbOKCancel)
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
ws.Protect Password:=ps
Next ws
End Sub

Vervolgens gaan we hier een ActiveX besturingselement voor aanmaken. Ga op het lint naar het tabblad Ontwikkelaars, selecteer hier Invoegen en kies voor knop.
Koppel hier de zojuist aangemaakte module BeveiligAlles aan.

Nu heb je een knop om in een keer alle tabbladen te beveiligen.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *