Beveiligen van alle formules in je werkblad

Niks is erger dan dat je een tijd lang bezig geweest bent met een excel blad en iemand binnen een korte tijd de formules overschrijft.

Dit kun je oplossen door het blad te beveiligen, maar je moet hier wel eerst de beveiligings-eigenschappen voor wijzigen.

Met deze formule beveilig je heel makkelijk alle formules in je tabblad.
Het werkblad wordt dan beveiligt zonder wachtwoord.

Vooraf is het handig om te weten hoe je het Ontwikkelaars tabblad krijgt en hoe je een macro toevoegt.

Beveiligen van alle formules

Om deze knop goed te maken, gaan we eerst een code toevoegen. Open de VBA editor, sneltoets ALT + F11, en maak daar een nieuwe Module aan. Plak daar de volgende code:

Sub BeveiligCellenMetFormules()
With ActiveSheet
.Unprotect
.Cells.Locked = False
.Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas).Locked = True
.Protect AllowDeletingRows:=True
End With
End Sub

Vervolgens gaan we hier een ActiveX besturingselement voor aanmaken.
Ga op het lint naar het tabblad Ontwikkelaars, selecteer hier Invoegen en kies voor knop.
Koppel hier de zojuist aangemaakte module BeveiligCellenMetFormules aan.

Nu beveilig je in een keer alle formules in je werkblad en voorkom je dat mensen ze overschrijven.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *