Kolommen toevoegen in Excel

Soms kom je er later achter dat er toch nog een of meerdere kolommen niet op de juiste plaats staan.

Je kan dan gaan werken met knippen en plakken, maar dan heb je weer dat de formules niet meer goed werken.
Als je nu een of meerdere kolommen invoegt, gaat de verwijzing in de formule automatisch naar de kolom die opgeschoven wordt. Hiermee moet de verwijzing in de formule niet vaststaan anders dan werkt het niet.

Je kan dan een kolom invoegen door op de kolommenlijn met je rechtermuisknop te klikken en dan voor kolom invoegen te kiezen. Echter als je er veel toe moet voegen is dit veel werk.

Je kan er ook meerdere selecteren en dan door middel van de zelfde functionaliteit, dus rechtermuisknop en dan kolom invoegen, meerdere kolommen invoegen. Deze worden allemaal voor de eerst geselecteerde kolom ingevoegd. Als je dit vaak moet doen is dit ook veel werk, daarom is ook voor deze actie een handige macro beschikbaar.

Vooraf is het handig om te weten
hoe je het Ontwikkelaars tabblad krijgt en hoe je een macro toevoegt.

Kolommen invoegen met een macro

Om deze optie goed te maken, gaan we eerst een code toevoegen. Open de VBA editor, sneltoets ALT + F11, en maak daar een nieuwe Module aan. Plak daar de volgende code:

Sub MeerdereKolommenInvoegen()
Dim k As Integer
Dim e As Integer
ActiveCell.EntireColumn.Select
On Error GoTo Last
k = InputBox("Aantal in te voegen kolommen")
For e = 1 To k
Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromRightorAbove
Next e
Last: Exit Sub
End Sub

Vervolgens gaan we hier een ActiveX besturingselement voor aanmaken. Ga op het lint naar het tabblad Ontwikkelaars, selecteer hier Invoegen en kies voor knop.
Koppel hier de zojuist aangemaakte module MeerdereKolommenInvoegen aan.

Nu kun je snel en eenvoudig meerdere kolommen toevoegen.

Je kunt ook heel eenvoudig rijen toevoegen met een macro:
rijen toevoegen met een macro.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *