GIR

De formule GIR staat voor de gewijzigde interne rentabiliteit. Deze wordt berekent middels een reeks periodieke cashflows. De formule GIR houdt rekening met de investeringskosten en de rente die al is ontvangen bij de...

VDB

De formule VDB berekent de afschrijving van de activa tijdens een opgegeven periode. Dit gebeurt met de ‘double declining balance’ methode, dit wordt ook wel een dubbele degressieve afschrijving genoemd. VDB staat voor Variable...

SCHATK.REND

De formule SCHATK.REND rekent het rendement (REND) uit van het schatkistpapier (SCHATK).   Toepassing =SCHATK.OBL(stortingsdatum;vervaldatum;disc) Stortingsdatum: De stortingsdatum. Vervaldatum: De vervaldatum. Prijs: De prijs per 100 euro nominale waarde.   Opmerking In Excel worden...

SCHATK.PRIJS

De formule SCHATK.PRIJS rekent uit wat de nominale waarde voor schatkistpapier (SCHATK) is per PRIJS 100 euro nominale waarde.   Toepassing =SCHATK.PRIJS(stortingsdatum;vervaldatum;disc) Stortingsdatum: De stortingsdatum. Vervaldatum: De vervaldatum. Disc: Het discorentepercentage.   Opmerking In...

SCHATK.OBL

De formule SCHATK.OBL berekent het rendement op schatkistpapier (SCHATK), dit gebeurd op dezelfde manier als hoe het rendement op obligaties (OBL) wordt berekend.   Toepassing =SCHATK.OBL(stortingsdatum;vervaldatum;disc) Stortingsdatum: De stortingsdatum. Vervaldatum: De vervaldatum. Disc: Het...

RRI

De formule RRI berekent wat de equivalente rente voor de toenemende waarde van een investering is.   Toepassing RRI(aantal-termijnen;hw;tw) Aantal-termijnen: Het aantal termijnen. Hw: De huidige waarde. Tw: De toekomstige waarde.   Opmerking #FOUT!...

LIN.AFSCHR

De formule LIN.AFSCHR rekent uit wat de lineaire (LIN) afschrijving (AFSCHR) is over een bepaalde periode.   Toepassing =LIN.AFSCHR(kosten;restwaarde;duur) Kosten: De aanschafkosten. Restwaarde: De waarde op het eind van de afschrijving. Duur: Aantal termijnen...

SYD

De formule SYD rekent de afschrijving die over een bepaalde termijn verschuldigd is uit. Dit gebeurd met de methode ‘Sum-Of-The-Years-Digit’.   Toepassing =SYD(kosten;restwaarde;duur;termijn) Kosten: De aanschafkosten. Restwaarde: De waarde op het eind van de...

IR.SCHEMA

De formule IR.SCHEMA berekent wat de interne rentabiliteit is voor een toekomstige serie van cashflows. Interne rentabiliteit (IR) is het rentepercentage die je ontvangt bij een investering. Dit bestaat uit positieve waarden (periodieke inkomsten)...

IR

De formule IR wil zeggen dat het de interne rentabiliteit berekent voor een aantal cashflows die opgegeven zijn. De cashflows mogen best van elkaar verschillen en hoeven niet gelijk te zijn zoals bij een...

Spring naar toolbar