INDEX

De formule INDEX zorgt dat uit een tabel of bereik, een waarde of verwijzing komt als resultaat.

Deze formule is er in twee varianten. Namelijk de gewone verwijzings variant, maar ook de matrix variant.

Matrix variant

Als eerste leg ik de matrix variant van de formule INDEX uit.

Toepassing

=INDEX(matrix;rij_getal;[kolom_getal])

 • Matrix: Een bereik met cellen.
 • Rij_getal: De rij waaruit een waarde wordt gehaald. Als je rij_getal niet invult, is kolom_getal een verplicht in te vullen argument.
 • Kolom_getal: De kolom waaruit een waarde wordt gehaald. Als je kolom_getal niet invult, is rij_getal een verplicht in te vullen argument..

Opmerking

 • Als je de argumenten rij_getal en kolom_getal gebruikt, geeft de formule het snijpunt aan.
 • Je kan ook een matrixbereik aangeven. De matrixformule vul je in met Ctrl+Shift+Enter. Let wel op dat Excel online geen matrixformules ondersteund.
 • De foutmelding #VERW! wordt weergegeven als rij_getal of kolom_getal niet naar een cel of matrix verwijzen.

Bijvoorbeeld

We gaan werken met het volgende voorbeeld:

De gegevens die wij gebruiken bij het voorbeeld.

Vul hier de volgende formule in:
=INDEX(A2:B3;2;1)

Verwijzing variant

Hieronder leggen we de verwijzing variant van de INDEX formule uit.
 

Toepassing

=INDEX(verw;rij_getal;[kolom_getal];[bereik_getal])

 • Verw: Een bereik met cellen.
 • Rij_getal: De rij waaruit een waarde wordt gehaald. Als je rij_getal niet invult, is kolom_getal een verplicht in te vullen argument.
 • Kolom_getal: De kolom waaruit een waarde wordt gehaald. Als je kolom_getal niet invult, is rij_getal een verplicht in te vullen argument..
 • Bereik_getal: Selecteert het snijpunt van rij_getal en kolom_getal uit verw.

Opmerking

 • De formule verwijst naar de hele kolom of rij als je voor rij_getal of kolom_getal een 0 opgeeft.
 • De foutmelding #VERW! wordt weergegeven als rij_getal, kolom_getal of bereik_getal niet verwijzen naar een cel binnen het bereik opgegeven bij het argument verw.

Bijvoorbeeld

Voor het voorbeeld gebruiken we dit werkblad:

De gegevens die wij gebruiken bij het voorbeeld.

We vullen hierbij de volgende formule in:
=INDEX((A1:C6; A8:C11);2;2;1)

Als antwoord krijgen we dan citroenen.
De inhoud van cel B2: het snijpunt van de tweede rij en de tweede kolom in het eerste bereik A1:C6

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *