KWARTIEL.EXC

De formule KWARTIEL.EXC rekent het kwartiel van de opgegeven gegevens uit. Dit gebeurd op basis van percentielwaarden exclusief.

Kwartielen worden voornamelijk gebruikt bij verkoop- en onderzoeksgegevens, om hierbij de populaties in groepen te verdelen.

Dit is de nieuwere versie van de kwartiel formule en de tegenovergestelde formule van kwartiel.inc.

Toepassing

  • Matrix: De matrix of het cellenbereik met de numerieke waarden waarvan u een kwartiel wilt berekenen.
  • Kwartiel: Geeft aan welke waarde als resultaat gegeven moet worden.

0: Minimumwaarde
1: Het eerste kwartiel (25e percentiel)
2: De mediaan (50e percentiel)
3: Het derde kwartiel (75e percentiel)
4: Maximumwaarde
Als deze waarde wordt leeg gelaten, wordt een foutmelding weergegeven.

Opmerking

  • #GETAL! wordt weergegeven als matrix geen gegevens bevat, als kwartiel groter is dan 4 of kleiner is dan 0.

Bijvoorbeeld

Kopieer deze tabel naar excel voor een voorbeeld:

Gegevens
1
2
4
7
8
9
10
12

De formule die we toepassen om de mediaan te weten is:
=KWARTIEL.EXC(A2:A9;2)

Het antwoord is 7,5.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *