KWARTIEL.INC

Hoe werkt de formule KWARTIEL.INC in Excel?
De formule KWARTIEL.INC rekent het kwartiel van de opgegeven gegevens uit. Dit gebeurd op basis van percentielwaarden inclusief.

Kwartielen worden voornamelijk gebruikt bij verkoop- en onderzoeksgegevens, om hierbij de populaties in groepen te verdelen.

Dit is de nieuwere versie van de kwartiel formule en de tegenovergestelde formule van kwartiel.exc.

Deze formule is pas geïntroduceerd in Excel 2010.

Toepassing

=KWARTIEL.INC(matrix,kwartiel)

 • Matrix: De matrix of het cellenbereik met de numerieke waarden waarvan u een kwartiel wilt berekenen.
 • Kwartiel: Geeft aan welke waarde als resultaat gegeven moet worden.

0: Minimumwaarde
1: Het eerste kwartiel (25e percentiel)
2: De mediaan (50e percentiel)
3: Het derde kwartiel (75e percentiel)
4: Maximumwaarde
Als deze waarde wordt leeg gelaten, wordt een foutmelding weergegeven.
 

Opmerking

 • #GETAL! wordt weergegeven als matrix geen gegevens bevat, als kwartiel groter is dan 4 of kleiner is dan 0.

Bijvoorbeeld

Kopieer onderstaande tabel naar Excel voor een voorbeeld.

Gegevens
1
2
4
7
8
9
10
12

De bijbehorende formule is:
=KWARTIEL.INC(A2:A9;1)

Het antwoord is dan 3,5.

2 replies on “KWARTIEL.INC”

 • hij doet het wel of niet

  • Excel heeft blijkbaar geen ingebouwde functie genaamd “KWARTIEL.INC.” meer.

   Excel heeft echter wel functies voor het berekenen van kwartielen, zoals “QUARTILE,” “QUARTILE.INC,” en “QUARTILE.EXC.”
   Deze functies helpen bij het vinden van het kwartiel (25e percentiel) van een gegevensverzameling.

  • QUARTILE: Deze functie berekent het kwartiel op basis van de gegevensverzameling met behulp van lineaire interpolatie.
  • QUARTILE.INC: Deze functie berekent ook het kwartiel, maar het gebruikt de inclusieve methode, wat betekent dat het de waarde op de k-positie in de gegevensset neemt (k = (p * (n – 1)) + 1, waarbij p het kwartielnummer is en n het aantal gegevenspunten).
  • QUARTILE.EXC: Deze functie is vergelijkbaar met QUARTILE.INC, maar het gebruikt de exclusieve methode, waarbij de waarde wordt geïnterpoleerd tussen de twee dichtstbijzijnde punten in plaats van de werkelijke waarden te gebruiken.
Joost Administrator

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *