LOGNORM.INV

De formule LOGNORM.INV rekent uit wat de inverse van de logaritmische normale verdeling van x is. Hierbij word ln(x) normaal verdeeld met parameters gemiddelde en standaarddev.

Toepassing

=LOGNORM.INV(kans;gemiddelde;standaarddev)

  • Kans: De waarde voor de functie.
  • Gemiddelde: Het gemiddelde van ln(x).
  • Standaarddev: De standaarddeviantie van ln(x)

Opmerking

  • #WAARDE! wordt weergegeven als een van de argumenten niet-numeriek is.
  • #GETAL! wordt weergegeven als kans of standaarddev gelijk is aan 0.

Bijvoorbeeld

Kopieer onderstaande tabel naar Excel om het voorbeeld te volgen.

ArgumentGegevens
Kans0,3
Gemiddelde4
Standaarddev1,5

We gebruiken onderstaande LOGNORM.INV formule:
=LOGNORM.INV(B2;B3;B4)

Het resultaat is: 0,11. Afgerond op 2 decimalen met de formule afronden.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *