NEGBINOM.VERD

De formule NEGBINOM.VERD geeft de negatieve binomiale verdeling weer.
Hierbij reken je uit hoeveel ongunstige uitkomsten er mogelijk zijn.

De tegenovergestelde formule is BINOM.VERD.

Deze formule is in Excel 2010 geïntroduceerd.

Toepassing

=NEGBINOM.VERD(aantal-ongunstig;aantal-gunstig;kans-gunstig;cumulatief)

  • Aantal-ongunstig: Het aantal ongunstige uitkomsten.
  • Aantal-gunstig: Het aantal gunstige uitkomsten.
  • Kans-gunstig: De kans op een gunstige uitkomst.
  • Cummulatief: De vorm van de formule.

WAAR: De cumulatieve verdelingsfunctie die de kans op ten hoogste aantal-gunstige uitkomsten aangeeft.
ONWAAR: De kansdichtheidsfunctie die de kans op aantal-gunstige uitkomsten aangeeft.

Opmerking

  • #WAARDE! wordt weergegeven als aantal-ongunstig, aantal-gunstig of kans-gunstig een niet-numerieke waarde bevat.
  • #GETAL! wordt weergegeven als aantal-ongunstig kleiner is dan 0, aantal-gunstig kleiner is dan 1 of als kans-gunstig niet tussen de 0 en 1 is.

Bijvoorbeeld

Kopieer onderstaande tabel naar excel om het voorbeeld te volgen.

GegevensBeschrijving
6Het aantal gunstige uitkomsten in een experiment
10Het aantal onafhankelijke experimenten
0,5De kans op een gunstige uitkomst voor elk afzonderlijk experiment

We gebruiken onderstaande NEGBINOM.VERD formule:
=NEGBINOM.VERD(A2;A3;A4;ONWAAR)

De kans op een ongunstige uitkomst is 0,08.
Afgerond op 2 decimalen met de formule afronden.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *