BOOGCOSH

De formule BOOGCOSH geeft de boogcosinus hyperbolicus van een getal. Het opgegeven getal moet groter of gelijk zijn aan 1.   Toepassing =BOOGCOSH(getal) Getal: Het getal dat berekent moet worden.   Bijvoorbeeld Voor dit...

BOOGSINH

De formule BOOGSINH rekent uit wat de inverse sinus hyperbolicus van een getal is. De inverse van de sinus hyperbolicus is de uitkomst van deze formule.   Toepassing =BOOGSIN(getal) Getal: Het getal dat berekent...

BOOGCOT

De formule BOOGCOT laat de hoofdwaarde van de boogcotangens of inverse cotangens van een getal zien. Deze formule is in Excel 2013 geïntroduceerd.   Toepassing =BOOGCOT(getal) Getal: Het getal dat berekent moet worden.  ...

BOOGTANH

De formule BOOGTANH rekent uit wat de inverse tangens hyperbolicus van een getal is. De inverse tangens hyperbolicus wordt weergegeven als resultaat bij deze formule.   Toepassing =BOOGTANH(getal) Getal: Het getal dat berekent moet...

AFRONDEN.BOVEN.WISK

De formule AFRONDEN.BOVEN.WISK rond een getal op het dichtstbijzijnde gehele getal af of op de opgegeven significante veelvoud. Deze functie is in Excel 2013 geïntroduceerd.   Toepassing =AFRONDEN.BOVEN.WISK(getal;[significantie];[modus]) Getal: Dit is het getal dat...

COMBINATIES

De formule COMBINATIES geeft het aantal combinaties weer voor de opgegeven objecten.   Toepassing =COMBINATIES(getal;aantal-gekozen) Getal: Het aantal objecten. Aantal-gekozen: Aantal objecten in aparte combinaties.   Opmerking #WAARDE! wordt weergegeven als een van de...

COMBIN.A

De formule COMBIN.A geeft aan hoeveel combinaties er mogelijk zijn bij het opgegeven aantal objecten.   Toepassing =COMBIN.A(getal;aantal-gekozen) Getal: Het aantal objecten. Aantal-gekozen: Aantal objecten in aparte combinaties.   Opmerking #WAARDE! wordt weergegeven als...

COSH

Met de formule COSH bereken je de cosinus hyperbolicus van een getal.   Toepassing =COS(Getal) Getal: Een getal waarvan je de cosinus hyperbolicus wilt gaan berekenen.   Opmerking De cosinus hyperbolicus word op de...

COT

Met de formule COT bereken je de cotangens van een hoek. Deze formule wordt pas ondersteund sinds Excel 2013   Toepassing =COT(getal) Getal: De hoek waarmee je de cotangens wilt berekenen.   Opmerking Als...

AGGREGAAT

De formule AGGREGAAT laat aggregaat in een lijst of database zien. Deze formule kan verschillende statische functies op een opgegeven lijst of database toepassen, ook kunnen hier de verborgen rijen of kolommen en foutmeldingen...

Spring naar toolbar