COSH

Met de formule COSH bereken je de cosinus hyperbolicus van een getal.   Toepassing =COS(Getal) Getal: Een getal waarvan je de cosinus hyperbolicus wilt gaan berekenen.   Opmerking De cosinus hyperbolicus word op de...

COT

Met de formule COT bereken je de cotangens van een hoek. Deze formule wordt pas ondersteund sinds Excel 2013   Toepassing =COT(getal) Getal: De hoek waarmee je de cotangens wilt berekenen.   Opmerking Als...

AGGREGAAT

De formule AGGREGAAT laat aggregaat in een lijst of database zien. Deze formule kan verschillende statische functies op een opgegeven lijst of database toepassen, ook kunnen hier de verborgen rijen of kolommen en foutmeldingen...

ONEVEN

De formule ONEVEN zorgt dat een getal naar boven wordt afgerond op het dichtstbijzijnde gehele oneven getal.   Toepassing =ONEVEN(getal) Getal: Getal dat je wilt afronden.   Opmerking #WAARDE! wordt weergegeven als het geen...

ISO.AFRONDEN.BOVEN

De formule ISO.AFRONDEN.BOVEN zorgt dat een absolute waarde naar de meest dichtbij gelegen significante veelvoud wordt afgerond. De formule is in Excel 2013 geïntroduceerd.   Toepassing =AFRONDEN.BOVEN(getal;significantie) Getal: Dit is het getal dat afgerond...

COSECH

De formule COSECH laat de cosecans hyperbolicus van de grootte van de hoek zien. De formule is in Excel 2013 geïntroduceerd.   Toepassing =COSECH(getal) Getal: Dit is het getal dat omgezet moet worden.  ...

INVERSEMAT

De formule INVERSEMAT geeft als resultaat de inverse van een opgegeven matrix.   Toepassing =INVERSEMAT(matrix) Matrix: Geef hier het bereik met getallen op.   Opmerking #WAARDE! wordt weergegeven als matrix leeg is of als...

LOG

De formule LOG rekent uit wat het logaritme van een getal is. Dit kan door middel van het opgegeven grondgetal.   Toepassing =LOG(getal;[grondtal]) Getal: Geef hier het getal op. Grondtal: Geef hier het grondgetal...

LN

De formule LN rekent uit wat het natuurlijke logaritme van een getal is. Natuurlijke logaritmen bestaan uit het grondgetal e (2,71828182845904).   Toepassing =LN(getal) Getal: Geef hier het getal op. Dit is niet verplicht,...

LOG10

De formule LOG10 rekent uit wat het logaritme van een getal is. Op basis van het grondgetal 10. Voor het logaritme uit te rekenen met een ander grondgetal kan je de formule LOG gebruiken....