Opmerkingsindicator verbergen, rode driehoek verwijderen

Je hebt een mooi werkblad en sommige cellen hebben een opvulkleur, opeens heb je een kleine opmerking die je wilt invoeren. Na het invoeren kom je erachter dat hier opeens een opmerkingsindicator in de cel is, ook het rode driehoekje genoemd.

Het zo mooie werkblad is nu opeens niet meer zo mooi. Kan dit rode driehoekje niet verborgen worden? of een andere kleur krijgen?
Dit kan en dat is precies wat in dit artikel besproken wordt!

Er zijn 2 optie’s en beide optie’s worden hier besproken:

  • De indicator een andere kleur geven.
  • De indicator verbergen

Vooraf is het handig om te weten hoe je het:
Ontwikkelaars tabblad krijgt en hoe je een macro toevoegt

Indicator een andere kleur geven

Met deze manier gebruik je VBA oftewel een macro. Helaas kan je in excel de kleur van het driehoekje niet aanpassen. Dus gaan we hem hiermee verwijderen en een ander driehoekje in de plaats voor terugbrengen.

Open de VB editor, ALT + F11, en maak een nieuwe Module aan.

Sub Opmerking()
Dim ws As Worksheet
Dim opmerking As Comment
Dim r As Range
Dim driehoek As Shape
Dim breedte As Double
Dim hoogte As Double
Dim kleur As Double
Dim vorm As Shape
Set ws = ActiveSheet
For Each vorm In ws.Shapes
If Not vorm.TopLeftCell.Comment Is Nothing Then
If vorm.AutoShapeType = msoShapeRightTriangle Then vorm.Delete
End If
Next vorm
breedte = 5
hoogte = 5
kleur = 20
For Each opmerking In ws.Comments
Set r = opmerking.Parent
Set driehoek = ws.Shapes.AddShape(msoShapeRightTriangle, r.Offset(0, 1).Left - breedte, r.Top + 1, breedte, hoogte)
With driehoek
.Flip msoFlipVertical
.Flip msoFlipHorizontal
.Fill.ForeColor.SchemeColor = kleur
.Fill.Visible = msoTrue
.Fill.Solid
.Line.Visible = msoFalse
End With
Next opmerking
End Sub

We maken voor het gemak even een ActiveX besturingselement aan. Open op het lint het tabblad Ontwikkelaars, selecteer hier de optie Invoegen en kies voor knop.
Koppel hier de zojuist aangemaakte module aan.

Als je deze nu uitvoert zie je dat de kleur van de opmerkingsindicator wijzigt. Om de kleur te veranderen kan je in de VBA code de regel Kleur = 20 veranderen.

Indicator verbergen

Je kunt dit weer op 2 manieren toepassen. Met VBA code dat je op een knop dient te drukken of met de instellingen. Als je dit in de instellingen veranderd dient dit bij alle gebruikers van het werkblad te gebeuren anders ziet iemand anders de driehoeken nog wel.

VBA code
Als eerst behandelen we hier de VBA code. Ga naar de editor en maak een nieuwe module aan.

Sub OpmerkingAchtergrond()
Dim ws As Worksheet
Dim opmerking As Comment
Dim r As Range
Dim driehoek As Shape
Dim breedte As Double
Dim hoogte As Double
Dim vorm As Shape
Set ws = ActiveSheet
For Each vorm In ws.Shapes
If Not vorm.TopLeftCell.Comment Is Nothing Then
If vorm.AutoShapeType = msoShapeRightTriangle Then vorm.Delete
End If
Next vorm
breedte = 5
hoogte = 5
For Each opmerking In ws.Comments
Set r = opmerking.Parent
Set driehoek = ws.Shapes.AddShape(msoShapeRightTriangle, r.Offset(0, 1).Left - breedte, r.Top + 1, breedte, hoogte)
With driehoek
.Flip msoFlipVertical
.Flip msoFlipHorizontal
.Fill.ForeColor.RGB = r.Interior.Color
.Fill.Visible = msoTrue
.Fill.Solid
.Line.Visible = msoFalse
End With
Next opmerking
End Sub

Deze code zorgt ervoor dat de celkleur uitgelezen wordt en op het driehoekje bovenin wordt toegepast.

We maken voor het gemak even een ActiveX besturingselement aan. Open op het lint het tabblad Ontwikkelaars, selecteer hier de optie Invoegen en kies voor knop.
Koppel hier de zojuist aangemaakte module aan.

Als je deze nu uitvoert zie je dat de indicator verdwijnt in precies dezelfde kleur.

Via de instellingen
Via de instellingen kunnen we de opmerkingsindicator altijd uitzetten. Dit gebeurt dan voor alle werkbladen die je opent.
Gebruiken meerdere personen het bestand dan moet iedereen deze handeling uitvoeren of ze blijven het rode driehoekje zien.

Open het Bestand en vervolgens Optie’s. Klik aan de linkerkant op Geavanceerd en het juiste scherm staat nu open.
Onder Weergave mag je de optie Geen opmerkingen of indicatoren selecteren.
Opmerking via opties uitschakelen

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *