Rijen toevoegen in Excel

Soms kom je er later achter dat er toch nog een of meerdere rijen niet op de juiste plaats staan.

Je kan dan gaan werken met knippen en plakken, maar dan heb je weer dat de formules niet meer goed werken.
Als je nu een of meerdere rijen invoegt, gaat de verwijzing in de formule automatisch naar de rij die opgeschoven wordt.
Hiermee moet de verwijzing in de formule niet vaststaan anders dan werkt het niet.

Je kan dan een rij invoegen door op de rijenlijn (links) met je rechtermuisknop te klikken en dan voor rij invoegen te kiezen.

Echter als je er veel toe moet voegen is dit veel werk. Je kan er ook meerdere selecteren en dan door middel van de zelfde functionaliteit, dus rechtermuisknop en dan rij invoegen, meerdere rijen invoegen.

Deze worden allemaal voor de eerst geselecteerde rij ingevoegd. Als je dit vaak moet doen is dit ook veel werk, daarom is ook voor deze actie een handige macro beschikbaar.

Vooraf is het handig om te weten hoe je het Ontwikkelaars tabblad krijgt en hoe je een macro toevoegt.

Rijen invoegen met een macro

Om deze optie goed te maken, gaan we eerst een code toevoegen. Open de VBA editor, sneltoets ALT + F11, en maak daar een nieuwe Module aan. Plak daar de volgende code:

Sub MeerdereRijenInvoegen()
Dim k As Integer
Dim e As Integer
ActiveCell.EntireRow.Select
On Error GoTo Last
k = InputBox("Enter number of columns to insert", "Insert Columns")
For e = 1 To k
Selection.Insert Shift:=xlToDown, CopyOrigin:=xlFormatFromRightorAbove
Next e
Last: Exit Sub
End Sub

Vervolgens gaan we hier een ActiveX besturingselement voor aanmaken. Ga op het lint naar het tabblad Ontwikkelaars, selecteer hier Invoegen en kies voor knop.
Koppel hier de zojuist aangemaakte module MeerdereRijenInvoegen aan.

Nu kun je snel en eenvoudig meerdere rijen toevoegen.
Je kunt ook heel eenvoudig kolommen toevoegen met een macro.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *