KLEINSTE

De formule KLEINSTE geeft de laagste waarde uit een opgegeven bereik weer. Je kan hierbij zelf de k-waarde aangeven.   Toepassing =KLEINSTE(matrix;k) Matrix: Geef hier een bereik op. K: De positie, geteld vanaf de...

EXPON.VERD.N

De formule EXPON.VERD.N geeft de expontiële verdeling als resultaat. Deze formule wordt gebruikt om uitspraken te kunnen doen over een tijd tussen bepaalde gebeurtenissen. Deze formule is in Excel 2010 geïntroduceerd.   Toepassing =EXPON.VERD.N(x;lambda;cumulatief)...

F.VERD.RECHTS

De formule F.VERD geeft de rechtszijdige F-verdeling weer. De F-verdeling wordt gebruikt om te bepalen of twee opgegeven bereiken verschillende graden van verscheidenheid hebben. Je kan bijvoorbeeld middels deze formule heel makkelijk vergelijkingen maken...

F.INV

De formule F.INV geeft de inverse van de F-verdeling weer. Deze formule kan je gebruiken om onder andere de inkomstenverdeling van 2 landen te vergelijken. Deze formule is in Excel 2010 geïntroduceerd.   Toepassing...

FISHER.INV

De formule FISHER.INV rekent de inverse van de fisher-transformatie uit. Deze formule kan je gebruiken voor het analyseren van de correlaties bij gegevens.   Toepassing =FISHER.INV(y) Y: Een waarde waar je de inverse van...

MEETK.GEM

De formule MEETK.GEM rekent het gemiddelde meetkundige van positieve waarden in een opgegeven bereik uit.   Toepassing MEETK.GEM(getal) Getal: Geef hier een getal of bereik op.   Opmerking Je kan getal tot wel 255...

VOORSPELLEN.ETS

De formule VOORSPELLEN.ETS voorspelt een toekomstige waarde. Dit gebeurd op basis van bestaande waarde door de AAA-versie van het speciale algoritme ETS (Exponential Triple Smoothing) te gebruiken. De formule VOORSPELLEN.ETS is geïntroduceerd Excel 2016....

VOORSPELLEN.ETS.CONFINT

De formule VOORSPELLEN.ETS.CONFINT voorspelt de betrouwbaarheidsinterval, op basis van een opgegeven doeldatum. Als een betrouwbaarheidsinterval 95% is dan betekent dit dat er 95% kans is dat een voorspelde waarde binnen dit bereik valt. De...

VOORSPELLEN.LINEAR

De formule VOORSPELLEN.LINEAR voorspelt via bestaande opgegeven waarde, een toekomstige waarde. De waarde die voorspeld is, is een y-waarde voor de opgegeven x-waarde. De formule VOORSPELLEN.LINEAR is geïntroduceerd Excel 2016. Dit wordt nog bijgewerkt...

GAMMA

De formule GAMMA geeft het gamma resultaat dat hoort bij de opgegeven waarde.   Toepassing =GAMMA(getal) Getal: Een getal waarvoor je de gamma waarde wilt weten.   Opmerking #GETAL! wordt weergegeven als getal kleiner...