MEDIAAN

De formule MEDIAAN geeft de middelste waarde in een bereik weer.   Toepassing =MEDIAAN(getal) Getal: Geef hier een getal of bereik op.   Opmerking Je kan getal tot wel 255 keer herhalen, gescheiden door...

MIN.ALS.VOORWAARDEN

De formule MIN.ALS.VOORWAARDEN zorgt dat de minimale waarde opgezocht wordt in een opgegeven bereik met de opgegeven criteria. Deze formule is geïntroduceerd in Excel 2019.   Toepassing =MIN.ALS.VOORWAARDEN(min_bereik;criteriumbereik;criterium) Min_bereik: Het bereik waar de minimale...

MINA

De formule MINA retourneert de kleinste waarden in een bereik en houdt hiermee rekening met de criteria.   Toepassing =MINA(getal) Getal: Het bereik of getal waarvan je de kleinste waarde wilt weten.   Opmerking...

KURTOSIS

De formule KURTOSIS rekent de kurtosis van een opgegeven aantal getallen of bereik uit.   Toepassing =KURTOSIS(getal) Getal: Geef hier een getal of bereik op.   Opmerking Je kan tot wel 255 keer een...

LOGNORM.INV

De formule LOGNORM.INV rekent uit wat de inverse van de logaritmische normale verdeling van x is. Hierbij word ln(x) normaal verdeeld met parameters gemiddelde en standaarddev.   Toepassing =LOGNORM.INV(kans;gemiddelde;standaarddev) Kans: De waarde voor de...

STDEV.S

De formule STDEV.S zorgt voor een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef. Standaarddeviatie laat zien hoever de waarde afwijkt van het gemiddelde. Deze formule is in Excel 2010 geïntroduceerd.   Toepassing...

RICHTING

De formule RICHTING rekent uit wat de richtingscoëfficiënt van een lineaire regressielijn is, waarbij de y- en x-as bekend zijn.   Toepassing =RICHTING(y-bekend;x-bekend) Y-bekend: De bekende Y-waarden. X-bekend: De bekende X-waarden.   Opmerking #N/B...

R.KWADRAAT

De formule R.KWADRAAT rekent uit wat de correlatiecoëfficiënt r van Pearson is. Dit wordt uitgerend via de bekende y- en x-waarden. Voor meer uitleg over Pearson kan je de formule PEARSON bekijken.   Toepassing...

VAR.P

De formule VAR.P berekent de variantie op basis van de populatie. Deze formule is in Excel 2010 geïntroduceerd.   Toepassing: =VAR.P(getal) Getal: Het getal.   Opmerking Je kan tot wel 255 getallen opgeven, gescheiden...

VAR.S

De formule VAR.S maakt een schatting van de variantie op basis van de steekproef. Deze formule is in Excel 2010 geïntroduceerd.   Toepassing: =VAR.S(getal) Getal: Het getal.   Opmerking Je kan tot wel 255...